PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saslimstība un mirstība ar ādas slimībām pasaulē

Doctus
Ādas slimību radīta invaliditāte ir nozīmīga problēma visā pasaulē. Pētījumā (The Global Burden of Disease Study 2013) aprēķināts ādas slimību radītais slogs (saslimstība un mirstība) pasaulē.

Saslimstības aprēķināšanai tika meklēta informācija datu bāzēs – PubMed un Google Scholar – angļu un spāņu valodā par laika periodu 1980. – 2013.gads, iekļaujot administratīvos datus par stacionētajiem pacientiem un ambulatorajiem pakalpojumiem. Mirstības aprēķināšanai tika izmantoti nāves cēloņu reģistri un autopsiju dati.

Informācija par ādas saslimšanām tika analizēta no vairāk nekā 4000 avotiem, tai skaitā, sistemātiskiem apskatiem, aptaujām, populācijā balstītiem slimību reģistriem, stacionāra datiem, ambulatoro pakalpojumu datiem, kohorta pētījumiem un autopsiju datiem. Tika analizēta: saslimstība, izplatība, remisijas, slimības ilgums, smagums, nāve un mirstības risks. Dati tika sadalīti pēc vecuma, laika perioda, gadījuma definīcijas un citiem raksturlielumiem. Datu punkti tika modelēti ar Bajesīna meta-regresijas metodi, lai aprēķinātu saslimstību un mirstību no ādas slimībām. Visiem aprēķiniem tika rēķināts arī 95 % TI.

Galvenie iznākumi bija invaliditātes koriģētie dzīves gadi (DALYs), gadi, kas nodzīvoti ar invaliditāti, potenciāli zaudētie dzīves gadi 15 ādas slimību dēļ 188 valstīs.

Saslimstība ar ādas un zemādas slimībām dažādos pasaules reģionos Saslimstība ar ādas un zemādas slimībām dažādos pasaules reģionos
Saslimstība ar ādas un zemādas slimībām dažādos pasaules reģionos

Rezultāti rāda, ka ādas slimības sastāda 1,79 % no kopējā slimību sloga rēķināta invaliditātes koriģētajos dzīves gados no 306 slimībām un traumām 2013.gadā. Šo 1,79 % veido: 0,38 % dermatīts (atopiskais, kontaktdermatīts un seborejiskais dermatīts), 0,29 % akne, 0,19 % ādas sēnīšinfekcijas, 0,07 % kašķis, 0,06 % ļaundabīga ādas melanoma, 0,05 % pioderma, 0,04 % celulīts, 0,03 % keratinocītu karcinoma, 0,03 % dekubitus čūla un 0,01 % alopēcija. Visas pārējās ādas un zemādas infekcijas veido 0,12 % no kopējiem DALYs.

Pētnieki secina, ka ādas un zemādas slimības ir 18.vietā no visām slimībām pēc invaliditātes koriģētajiem dzīves gadiem un ādas slimības ir ceturtais biežākais invaliditātes cēlonis pasaulē.

 

AVOTS: Karimkhani C, Dellavalle RP, Coffeng LC et al. Global Skin Disease Morbidity and MortalityAn Update From the Global Burden of Disease Study 2013. JAMA Dermatol. Published online March 1, 2017.