PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sepse — tikpat izplatīta kā ļaundabīgie audzēji un tikpat nāvējoša kā miokarda infarkts

Doctus
Sepse — tikpat izplatīta kā ļaundabīgie audzēji un tikpat nāvējoša kā miokarda infarkts
Freepik.com
Pētnieku grupa atklājusi, ka vairāk nekā 4 % no visiem slimnīcās uzņemtajiem gadījumiem Zviedrijas dienvidos saistīti ar sepsi. Tas ir nepietiekami diagnosticēts stāvoklis, ko var pielīdzināt epidēmijai.

Tomēr trūkst ticamu datu par sepses epidemioloģiju, jo pētījumus, kuros sepses identificēšanai izmanto pēc Starptautiskās statistiskās slimību un saistīto veselības problēmu klasifikācijas (SSK) kodētu slimnīcas izrakstīšanas diagnozi, ierobežo konfidencialitāte. Arī SSK dati neļauj izpētīt galvenos patogēnus un antibakteriālo rezistenci.

Pētījuma mērķis bija izveidot ticamus epidemioloģijas aprēķinus, datus no iedzīvotāju reģistra sasaistot ar klīniskās medicīnas ierakstiem.

Lai šajā retrospektīvajā kohortas novērojama pētījumā identificētu slimnīcās ārstētos sepses gadījumus pēc SSK kodiem, tika izmantota administratīvā iedzīvotāju datubāze, kurā iekļautas visas akūtās aprūpes slimnīcas Skones lēnē Zviedrijā 2019. un 2020. gadā. No šīs datubāzes pārskatīšanai sešās grupās tika atlasīti arī klīniskie medicīniskie ieraksti, kad izrakstīšanās diagnoze definēta pēc SSK (gan ar sepses diagnozi, gan bez tās). Dati tika analizēti no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim.

Tika novērtēts Covid–19 izraisītais sepses biežums slimnīcās un populācijā, nāves gadījumu skaits, antibakteriālā rezistence un laika dinamika, kā arī SSK–10 gadījumu identifikācijas metožu derīgums, salīdzinot ar klīnisko medicīnisko ierakstu kontroles standartu.

No 295 531 hospitalizācijas gadījuma Skones lēnē 2019. gadā tika analizēti 997 pacientu medicīniskie dokumenti, no kuriem sepse atbilstoši klīniskajiem kritērijiem bija 457 pacientiem. No pacientiem ar klīnisku sepsi bija 51 % sieviešu, vismaz viena blakusslimība bija 78 %. Kohortas vidējais vecums 76 (67—85) gadi. Sepses biežums hospitalizētiem pacientiem pēc sepses un septiskā šoka (Sepsis-3) kritērijiem 2019. gadā, pārskatot medicīniskos ierakstus, bija 4,1 % (95 % TI [3,6—4,5]). Tas atbilst gada sastopamības biežumam 747 pacienti (95% TI [663—832]) ar sepsi uz 100 000 iedzīvotāju. Būtisks sepses pieaugums Covid–19 pandēmijas laikā un sepses sastopamības samazināšanās, izslēdzot ar Covid–19 saistītos sepses gadījumus, netika novērots. Tika konstatēti daži sepses gadījumi, ko izraisījuši patogēni ar antibakteriālo rezistenci. Gadījumu identifikācijas derīgums pēc SSK–10 administratīvajos datos bija mazs.

Šajā kohortas pētījumā par sepses epidemioloģiju sepse bija ievērojams slogs sabiedrības veselībai Zviedrijā. Administratīvo datu nodrošināšana ar informāciju no klīniskajiem medicīniskajiem ierakstiem palīdzētu iegūt ticamus datus par sepses epidemioloģiju.

AVOTS: Mellhammar L, Wollter E, Dahlberg J, et al. Estimating Sepsis Incidence Using Administrative Data and Clinical Medical Record Review. JAMA Network Open, 2023; 6 (8): e2331168