PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Terapeitiskās varfarīna devas atšķiras dažādām rasēm

Doctus
Amerikas Hematologu biedrības žurnālā „Blood" maija beigās publicēts pētījums par dažādām varfarīna pielāgošanas formulām dažādu rasu pārstāvjiem, lai sasniegtu efektīvāko terapeitisko efektu.

Varfarīns ir joprojām visplašāk pielietotais antikoagulants, ko rekomendē pacientiem trombembolisku notikumu profilaksei, bet optimālās devas pielāgošana ir komplicēta, un prasa regulāru INR kontroli. Pētījuma autori ir identificējuši vairākus faktorus, kuri ietekmē varfarīna metabolismu, un līdz ar to arī ietekmē tā nepieciešamo devu, tie ir, piemēram, augums, svars, un vairāku konkrētu gēnu esamība, kuri piedalās varfarīna metabolismā (CYP2C9, VKORC1).

2013.gadā pētījums EU-PACT secināja, ka varfarīna devas pielāgošana ņemot vērā ģenētiskos faktorus, uzlaboja antikoagulācijas kontroli. Turpretī COAG (Clarification of Optimal Anticoagulation through Genetics) pētījums ziņoja, ka līdzīga uz genotipu orientēta varfarīna dozēšana būtiski neietekmēja rezultātus. Svarīgi zināt, ka COAG pētījumā iekļauti vairāk afroamerikāņu, nekā EU-PACT (27% no dalībniekiem pret 0,9%) un afroamerikāņiem bija sliktāki rezultāti, izmantojot uz genotipu orientētu varfarīna dozēšanu. Balstoties uz šo 2 pētījumu dažādiem rezultātiem, jādomā, ka ir atšķirības varfarīna dozēšanā starp rasēm. Tāpat kā dažu slimību prognozi ietekmē rase, tāpat tā ietekmē arī medikamentu metabolismu, tāpēc varfarīna dozēšanā būtu jāņem vērā pacienta vecums un ģenētika.

Lai precīzāk izprastu, kā ģenētika un klīniski faktori ietekmē varfarīna devu dažādu rasu grupās, tika izpētīti 1357 pacienti (595 afroamerikāņi, 762 eiropas amerikāņi), kuri lietoja varfarīnu, tika izskaitļota to rekomendētā deva atbilstīgi rasu-specifiskām un rasu-nespecifiskām metodēm. Tā kā 43% no pētāmās populācijas bija afroamerikāņi, pētījuma komanda varēja aptuveni noteikt klīnisko un ģenētisko faktoru ietekmi uz varfarīna metabolismu atšķirīgām rasēm. Pēc nepieciešamās varfarīna devas izrēķināšanas, tika izdarīti vairāki secinājumi – lai arī ģen'tiskie faktori bija atbildīgi par lielāku varfarīna devas varaibilitāti Eiropas merikāņiem, bet klīniskie faktori vairāk ietekmēja afroamerikāņus. Tika secināts, ka gēnu atšķirībām ir dažāda ietekme dažādās rasu grupās. Piemēram, Eiropas amerikāņiem ar CYP2C9 variantu bija nepieciešams mazāks varfarīna daudzums, bet afroamerikāņiem tas vardarīna daudzumu neietekmēja. Šis pētījums parāda, ka nepieciešams ņemt vērā cilvēka rasi, dozējot varfarīnu, un nepieciešama dziļāka izpratne par faktoriem, kas ietekmē varfarīna metabolismu dažādām rasēm.

Vairāk par pētījumu: American Society of Hematology. "Race influences warfarin dose." ScienceDaily. ScienceDaily, 29 May 2015. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150529112110.htm