PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vecums un dzimums ir saistīti ar antimikrobās rezistences attīstības iespējamību

Doctus
Vecums un dzimums ir saistīti ar antimikrobās rezistences attīstības iespējamību
Freepik.com
Pētījumā ar gandrīz miljons iedzīvotājiem no 29 Eiropas valstīm atklājās dažādas asinsrites infekciju tendences. Cilvēka vecums, dzimums un atrašanās vieta ir saistīta ar iespēju, ka viņam ir asinsrites infekcija, kas ir izturīga pret antibiotikām.

Antimikrobiālā rezistence (AMR), kurā infekcijas nevar ārstēt ar antibiotikām, ir nozīmīgs globāls sabiedrības veselības apdraudējums. Ir maz zināms par to, kā rezistences izplatība mainās atkarībā no vecuma un dzimuma, lai gan antibiotiku lietošana, imūnās funkcijas izmaiņas un augsta riska apstākļu iedarbība ir saistīta ar vecumu un dzimumu.

Jaunajā pētījumā pētnieki analizēja datus, kas savākti kā daļa no uzraudzības laikā no 2015. līdz 2019. gadam apkopotās informācijas par asinsrites infekcijām 944 520 personām 29 Eiropas valstīs. Pētnieku komanda pārbaudīja, kuras baktēriju sugas tika izolētas un nosūtītas uzraudzības dienestam un kuras antibiotikas tika izmantotas infekciju ārstēšanai.

Visā Eiropā tika novēroti atšķirīgi rezistences izplatības modeļi atkarībā no vecuma, taču tie bija atšķirīgi dažādās baktēriju sugās. Lielākajai daļai baktēriju, bet ne visām baktērijām, rezistences maksimumi tika novēroti jaunākajā un vecākajā vecumā. Pret meticilīnu rezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) sastopamība pieauga līdz ar vecumu, un aminopenicilīna rezistences sastopamība Escherichia coli samazinājās līdz ar vecumu. Daži antimikrobās rezistences profili sasniedza maksimumu pusmūžā. Pseudomonas aeruginosa visbiežāk bija rezistenta pret vairākām antibiotikām aptuveni 30 gadu vecumā, un sievietēm E. coli izraisīto asinsrites infekciju biežums sasniedza maksimumu vecumā no 15 līdz 40 gadiem. Bija arī citas būtiskas atšķirības starp dzimumiem; kopumā vīriešiem bija lielāks antimikrobās rezistences risks nekā sievietēm.

Šie atklājumi izceļ svarīgus trūkumus mūsu zināšanās par antimikrobiālās rezistences epidemioloģiju, ko ir grūti izskaidrot ar zināmiem antibiotiku iedarbības un veselības aprūpes kontaktu modeļiem, atzīst autori. Pētnieku atklājumi liecina, ka var būt vērtīgi apsvērt pasākumus, lai samazinātu antimikrobās rezistences slogu, ņemot vērā būtiskas antimikrobiālās rezistences izplatības atšķirības atkarībā no vecuma un dzimuma. Autori piebilst, ka secinājums, ka rezistences izplatība Eiropā ievērojami atšķiras atkarībā no vecuma un dzimuma, izceļ svarīgus trūkumus mūsu zināšanās par AMR izplatību un atlasi. Lai mēs varētu risināt šo pieaugošo draudu sabiedrības  veselības jomā, mums tagad ir nepieciešami dati no plašāka avotu klāsta.

AVOTS: Waterlow NR, Cooper BS, Robotham JV, et al. Antimicrobial resistance prevalence in bloodstream infection in 29 European countries by age and sex: An observational study. PLOS Medicine, 2024; 21 (3): e1004301