PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

"Vēro un gaidi" taktikas novērtēšana pacientiem ar bazālo šūnu karcinomu

Doctus
"Vēro un gaidi" taktikas novērtēšana pacientiem ar bazālo šūnu karcinomu
Pixabay.com
Pavisam nedaudzi pētījumi ir novērtējuši taktiku “vēro un gaidi” pacientiem ar bazālo šūnu karcinomu, – šāda metode varētu būt piemērojama pacientiem kam terapija varētu nenest pienesumu paredzami īsās dzīvildzes dēļ.

Lai izvērtētu iemeslus “vēro un gaidi” taktikai un dokumentētu bazālo šūnu karcinomas dabisko gaitu pacientiem, kam piemērota šī taktika, kā arī atrastu iemeslu vēlīnas terapijas sākšanai, tika veikts novērošanas kohortas pētījums laikā no 2018.gada janvāra līdz 2020.gada novembra pacientiem ar vienu vai vairākām neārstētām bazālo šūnu karcinomām trīs mēnešus vai ilgāk.

Pētījuma galvenais iznākums un mērījumi bija iemesli “vēro un gaidi” taktikai vai ārstēšanai. Lineāri jaukti modeļi tika izmantoti, lai novērtētu audzēja augšanas tempu un apjomu un identificētu mainīgos, kas ietekmē tā augšanu.

“Vēro un gaidi” taktika tika izvēlēta 280 bazālo šūnu karcinomām 89 pacientiem (47 vīrieši un 42 sievietes) ar vidējo novērošanas laiku 9 (4–15) mēneši. Vidējais pētījuma dalībnieu vecums bija 83 (73–88) gadi. Ar pacientu saistītie faktori (blakusslimības, pacienta izvēle, izteikti trasls vispārējais veselības stāvoklis, ierobežota paredzamā dzīvildze), kā dēļ sākta “vēro un gaidi” taktika bija iemesls 74 (83 %) pacientiem; otrs biežākais iemesls bija ar audzēju saistītie faktori.

Tikai daļa audzēju novērošanas laikā palielinājās izmērā (47 %). Audzēja augšana bija saistīta ar bazālo šūnu karcinomas apakštipu (iespēju attiecība 3,35; 95 % TI, 1,47–7,96, p = 0,005), bet ne ar audzēja sākotnējo izmēru vai lokāciju. Vidējais audzēja diametra pieaugums bija ap 4,46 mm (80 % paredzamais intervāls no 1,42–7,46 mm) viena gada laikā, ja bazālo šūnu karcinoma saturēja vismaz infiltratīvu/ikronodulāru komponenti un 1,06 mm (80 % paredzamais intervāls -1,79–4,28 mm) bazālo šūnu karcinomām ar nodulāru/virspusēju komponenti/klīnisku diagnozi. Visbiežākie iemesli, lai sāktu terapiju bija audzēja radītais slogs vai potenciāli radītais slogs, atkārtota ar pacientu saistītu faktoru izvērtēšana.

Šajā kohortas pētījumā secina, ka “vēro un gaidi” taktika noder lielai daļai pacientu, īpaši tiem, kam ir asimptomātiska nodulāra vai virspusēja bazālo šūnu karcinoma un limitēta paredzamā dzīvildze. Šiem pacientiem tāpat jāturpina stingra novērošana, lai pārliecinātos, ka “vēro un gaidi” taktika ir bijusi atbilstoša.

Avots: van Winden MEC, Hetterschijt CRM, Bronkhorst EM, van de Kerkhof PCM, de Jong EMGJ, Lubeek SFK. Evaluation of Watchful Waiting and Tumor Behavior in Patients With Basal Cell Carcinoma: An Observational Cohort Study of 280 Basal Cell Carcinomas in 89 Patients. JAMA Dermatol. Published online September 08, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.3020