PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Zāļu blakusparādības, multimorbiditāte un polifarmācija

Doctus
Zāļu blakusparādības, multimorbiditāte un polifarmācija
Freepik.com
Pētnieki Liverpūles Universitātē ir noskaidrojuši, ka pieaug ar zāļu lietošanu saistītu kaitējumu skaits, kas rezultējas ar hospitalizāciju.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot zāļu nevēlamo blakusparādību (ADR), polifarmācijas un multimorbiditātes slogu un ar tiem saistītās izmaksas, perspektīvā analīzē par visiem iestāšanās gadījumiem mēneša laikā universitātes slimnīcā.

Primārais pētījuma iznākums bija ar ADR saistītas uzņemšanas izplatība un ar to saistītā mirstība, multimorbiditātes un polifarmācijas izplatība un saistība ar nevēlamām blakusparādībām, kā arī aptuvenās izmaksas saistībā ar stacionēšanu, ja ADR bija stacionēšanu veicinošais vai galvenais iemesls.

Tika konstatēti 218 pacientu stacionēšanas gadījumi ar ADR, kuru izplatība bija 18,4 %. Lielākā daļa no tām (90,4 %) bija ADR, kas tieši izraisīja vai veicināja stacionēšanu. Tādējādi ADR veidoja 16,5 % no kopējā uzņemto gadījumu skaita. Tie, kuriem bija ADR, vidēji lietoja vairāk zāļu (10,5 pret 7,8,  p < 0,01) un viņiem bija vairāk blakusslimību nekā tiem, kuriem nebija ADR (6,1 pret 5,2, p<0,01). Visbiežāk lietotās zāles bija diurētiskie līdzekļi, steroīdu inhalatori, antikoagulanti un antitrombotiksie līdzekļi, protonu sūkņa inhibitori, ķīmijterapijas līdzekļi un antihipertensīvie medikamenti. 40,4 % nevēlamo blakusparādību tika klasificētas kā tādas, no kurām var izvairīties vai tās ir iespējams novērst. Mirstības līmenis ADR dēļ bija 0,34 %. Vidējais uzturēšanās ilgums personām ar ADR bija 6 dienas. Tiešās viena mēneša stacionēšanas izmaksas pacientam ar ADR bija £ 490 716. Ekstrapolējot valsts mērogā, prognozētās ikgadējās izmaksas NHS Anglijā ir 2,21 miljards.

Stacionēšanas izplatība un mirstība no nevēlamām zāļu blakusparādībām ir augstāka nekā iepriekš ziņots. Svarīgi faktori, kas to varētu veicināt, ir polifarmācija un multimorbiditāte. Zāļu nevēlamās blakusparādības rada ievērojamu slogu pacientiem, veselības aprūpes sniedzējiem un rada finansiālas sekas. Neatbilstošas polifarmācijas samazināšanai jābūt galvenajam mērķim, lai novērstu nevēlamās blakusparādības.

AVOTS: Osanlou R, Walker L, Hughes DA, et al. Adverse drug reactions, multimorbidity and polypharmacy: a prospective analysis of 1 month of medical admissions. BMJ Open, 2022; 12 (7): e055551