PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Zems testosterona līmenis vīriešiem var paaugstināt risku nokļūt stacionārā Covid–19 dēļ

Doctus
Zems testosterona līmenis vīriešiem var paaugstināt risku nokļūt stacionārā Covid–19 dēļ
Freepik.com
Vīriešiem ar zemu testosterona līmeni ir paaugstināts risks saslimt ar Covid–19 un tāpēc nokļūt slimnīcā. Vīriešu dzimums saistīts ar smagāku Covid–19. Pētnieki vēlējās uzzināt, vai hospitalizācijas risks atšķiras vīriešiem ar hipogonādismu, vīriešiem ar eigonādismu un tiem, kas saņem testosterona terapiju (TTh).

Pētījuma mērķis bija salīdzināt Covid–19 hospitalizācijas rādītājus vīriešiem ar hipogonādismu, kuri nesaņēma TTh, vīriešiem ar eigonādismu un vīriešiem, kuri saņēma TTh.

Kohortas pētījumā tika iesaistīti 723 vīrieši ar Covid–19 anamnēzē, kuriem testosterona koncentrācija tika mērīta no 2017. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Pētījuma primārā ekspozīcija bija dzimumdziedzeru stāvoklis (hipogonādisms, eigonādisms un TTh). Hipogonādisms tika definēts kā kopējā testosterona koncentrācija zem laboratorijas noteiktās normas robežas (kas svārstījās no 175 līdz 300 ng/dl).

Pētījuma primārais iznākums bija hospitalizācijas biežums Covid–19 dēļ. Tika veikta statistiskā samērošana pēc vecuma, ķermeņa masas indeksa, rases un etniskās piederības, imūnsupresijas un blakusslimību esības.

No 723 dalībniekiem (vidējais [SN] vecums 55 [14] gadi; vidējais [SN] ķermeņa masas indekss 33,5 [7,3]) hipogonādisms bija 116 vīriešiem, eigonādisms bija 427 un TTh saņēma 180. Vīrieši ar hipogonādismu biežāk nekā vīrieši ar eigonādismu tika hospitalizēti ar Covid–19 (52 no 116 [45 %] pret 53 no 427 [12 %]; P< 0,001). Pēc daudzfaktoru analīzes vīriešiem ar hipogonādismu bija lielāka iespēja tikt hospitalizētam nekā vīriešiem ar eigonādismu (OR=2,4; 95 % TI [1,4—4,4]; P<0,003). Vīriešiem, kuri saņēma TTh, bija līdzīgs hospitalizācijas risks kā vīriešiem ar eigonādismu (OR=1,3; 95 % TI [0,7—2,3]; P=0,35). Vīriešiem, kuriem bija neadekvāta TTh (definēta kā subnormāla testosterona koncentrācija TTh laikā), bija lielāka iespēja nonākt slimnīcā nekā vīriešiem, kuriem TTh laikā bija normāla testosterona koncentrācija (koriģēta OR=3,5; 95 % TI [1,5—8,6]; P=0,003).

Pētījums liecina, ka pēc inficēšanās ar Covid–19 vīrieši ar hipogonādismu hospitalizēti biežāk nekā vīrieši ar eigonādismu neatkarīgi no citiem zināmiem riska faktoriem. Šis paaugstinātais risks netika novērots vīriešiem, kuriem bija adekvāta TTh. Hipogonādisma skrīnings un atbilstoša terapija ir jāizvērtē kā stratēģija, lai novērstu smagu Covid–19 gaitu vīriešiem.

AVOTS: Dhindsa S, Champion C, Deol E, et al. Association of Male Hypogonadism With Risk of Hospitalization for COVID-19. JAMA Network Open, 2022; 5 (9): e2229747.