PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Zems vitamīna D līmenis dzimšanas brīdī saistīts ar augstāku autisma risku

Doctus
Zems D vitamīna līmenis dzimšanas brīdī saistīts ar augstāku autisma risku 3 gadu vecumā. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā Journal of Bone and Mineral Research study.

Pētījumā analizēja informāciju par 27 940 jandzimušajiem, no tiem 310 bērniem 3 gadu vecumā tika diagnosticēts autisms; izplatība ir 1,11 % (95 % TI [0,99 – 1,23 %]). Salīdzinot 310 bērnus ar autismu ar 1240 bērniem kontroles grupā, secināja, ka autisma risks ir statistiski ticami augstāks bērniem ar zemāku D vitamīna līmeni dzimšanas brīdī. Salīdzinot bērnus, kuriem D vitamīna līmenis ir 4.kvartīlē, tiem bērniem, kuriem tas ir zemākajā kvartīlē autisma risks ir par 260 % augstāks  (RR=3,6; 95 % TI [1,8 – 7,2]; p<),001), 2.kvartīē RR=2,5 (95 % TI [1,4 – 3,5]; p<0,05) un 1.kvartīlē RR=1,9 (95 % TI [1,1 – 3,3]; p<0,05).

Pētnieki uzsver, ka neonatālā perioda D vitamīna līmenis ir statistiski ticami saistīts ar autisma risku un intelektuāliem traucējumiem.

 

AVOTS: Wu DM, Wen X, Han XR, et al.  Relationship Between Neonatal Vitamin D at Birth and Risk of Autism Spectrum Disorders: the NBSIB Study. Journal of Bone and Mineral Research, 2017.