PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kādas ir pasaules tendences informācijas meklēšanā par melasmu?

Doctus
Kādas ir pasaules tendences informācijas meklēšanā par melasmu?
Pixabay.com
Mūsdienās interneta meklējumu vēsturi var izmantot, lai noskaidrotu valdošās tendences veselības aprūpes jautājumos. Google Trends ir bezmaksas rīks, ar kā palīdzību iespējams iegūt datus par meklēšanas vēsturi un specifiskiem populācijas rādītājiem. Šajā pētījumā tika analizēta informācija par meklējumu vēsturi saistībā ar melasmu.

Pētnieki analizēja informāciju par pēdējo desmit gadu (2009.–2019.gads) meklējumiem par melasmas tēmu. Tika reģistrēts meklēšanas biežums ik mēnesi, analizēta sezonalitāte un atšķirības starp valstīm. Faktori, kas potenciāli varētu ietekmēt meklēšanas rādītājus katrā valstī tika noteikti šādi: saistīti ar saules ekspozīciju, perorālo kontracepcijas līdzekļu lietošanu, sieviešu dzimuma proporciju, auglības rādītājiem, socioekonomiskajiem datiem un CO₂ emisijas rādītājiem. Lai identificētu ticamus ietekmējošos faktorus, tika izmantota LASSO (least absolute shrinkage and selection operator) metode.

Google Trend identificēja interesi par melasmu 29 pasaules valsīs. Globālais intereses pieaugums par melasmu pēdējā dekādē audzis par 54,4 %. Tās valstis, kurās ir augsts dažādu rasu pārstāvju skaits dažādu iemeslu dēļ, t.sk. migrācijas dēļ, intereses pieaugums par melasmu ir bijis augstāks. Melasmas izplatība starp tumšākas ādas fenotipiem ir augstāka.

Informāciju par melasmu meklē pēc sezonalitātes, īpaši valstīs no augstākiem platuma grādiem. Interese par melasmu neatkarīgi no laika perioda ir atkarīga no trīs mainīgajiem: saules ekspozīcijas, perorālo kontraceptīvu lietošanas un vidējā CO₂ izmešu daudzuma valstī.  Protams, jāņem vērā, ka arī šim pētījumam ir ierobežojumi – jo ne visās pasaules valstīs ir brīvi pieejams internets. Piemēram Ķīnā, Google meklētāja pieejamība ir slēgta pilnībā. Bet kopumā tendences rāda uz to, ka melasmas problēma aktuāla ir valstīs ar augstu saules ekspozīcijas rādītāju, gaisa piesārņojumu un perorālo kontraceptīvu lietošanu.  

Avots: Espósito MCC, Espósito ACC, Lemos FK, Jorge MFS, D'Elia MPB, Miot HA. Melasma: Trends in worldwide Internet searches (2000–2019). Indian J Dermatol Venereol Leprol doi: 10.25259/IJDVL_845_2021