PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kolorektālā veža skrīnings pirms 50 gadu vecuma: simulācijas pētījums Kanādā

Doctus
Kolorektālā veža skrīnings pirms 50 gadu vecuma: simulācijas pētījums Kanādā
Pixabay.com
ASV publicētas rekomendācijas kolorektālā vēža skrīningu sākt jau no 45 gadu vecuma pacientiem ar vidēju risku. Lielā daļā pasaules valstu skrīnings tiek sākts 50 gadu vecumā, t.sk. arī Kanādā. Lai noskaidrotu, kādu ietekmi agrīna kolorektālā vēža sijājošā diagnostika atstāj uz vēža sastopamības, mirstības un izmaksu rādītājiem Kanādā, veikts mikrosimulācijas pētījums OncoSim platformā.

Analīzē tika izmantotas četras vecumgrupu kohortas (1973.–1977., 1978.–1982., 1983.–1987., 1988–1992.), pārstāvot to Kanādas populāciju, kur iepriekš dokumentēta pieaugoša kolorektālā vēža sastopamība jaunākā vecumā. 

Tika aprēķināts, ka kolorektālā vēža skrīnings no 45 gadu vecuma samazina kopējo kolorektālā vēža gadījumu skaitu par 12 188, nāves gadījumu skaitu no kolorektālā vēža par 5261 un pievieno 92 112 kvalitatīvi nodzīvotos dzīves gadus (QALY). Ja skrīningu sāktu no 40 gadu vecuma, kopējais kolorektālā vēža gadījumu skaits mazinātos par 18 135, kolorektālās nāves gadījumu skaits par 7988 un pievienotos 150 373 QALY. 1988.–1992. kohortai augstākas izmaksas uz vienu QALY aprēķinātas, ja skrīnings tiktu sākts no 40 gadu vecuma (2622 Kanādas dolāri uz vienu QALY). Tajā pašā laikā līdz ar agrīnas sijājošas diagnostikas pieaugošajām izmaksām, kopējās izmaksas samazinājās uz kolorektālā vēža pārvaldības rēķina.

Pētījuma autori norāda, ka sākot kolorektālā vēža skrīningu agrīnākā vecumā ir iespējams novērst slimības radīto veselības un ekonomisko slogu, kā arī pievienot kvalitatīvi nodzīvotos dzīves gadus. Pētījumi jāturpina, izvērtējot arī kolonoskopijas kapacitātes iespējas, lai ieviestu jaunus skrīninga nosacījumus valstī.

Avots: Kalyta A, Ruan Y, Telford JJ, et al. Association of Reducing the Recommended Colorectal Cancer Screening Age With Cancer Incidence, Mortality, and Costs in Canada Using OncoSim. JAMA Oncol. Published online July 20, 2023. doi:10.1001/jamaoncol.2023.2312