PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kristāla metamfetamīna atkarība: ģimenes locekļu pieredze

Doctus
Kristāla metamfetamīna atkarība: ģimenes locekļu pieredze
Pixabay.com
Kristāla metamfetamīna (zināms arī kā ledus, kristāls, stikls un kristāla mets) lietošana ir augoša problēma visā pasaulē. Līdz šim maz pētīts jautājums par metamfetamīna lietotāja ģimenes/draugu loka pieredzi un psihosociālām problēmām. Šajā pētījumā tika uzklausīti no metamfetamīna atkarīgo ģimenes locekļu un draugu pieredzes stāsti, lai veiksmīgāk ieviestu atbalsta programmas atkarīgo piederīgajiem.

Šis bija jauktu metožu pētījums ar aptaujas anketu Facebook elektroniskā formātā, kā arī strukturētu interviju veidā ar klīnisko psihologu. Intervijām piekrita 17 cilvēki. Ziņojums balstīts uz kvalitatīvo datu analīzi, izmantojot Braun un Clarke’s 6–stage pieeju.

Anketējot un intervējot no metamfetamīna atkarīgo piederīgos, tika fiksēti pieci atslēgas faktori, kas pamatā ir visos gadījumos: (1) zaudējums, (2) stigma, (3) atbalsts (vai drīzāk tā trūkums), (4) grūtību pārvarēšanas mehānismi un (5) personīgās pieredzes dalīšanās vērtības. Šie draugi un ģimenes locekļi pauda skumjas un frustrāciju, zaudējot draugu/ģimenes locekli metamfetamīna atkarības dēļ. Piederīgie norādīja uz sociālo stigmu gan pret metamfetamīna lietotājiem, gan arī pret pašiem.

Šajā publikācijā attēlots plašs ieskats tajā, ko piedzīvo metamfetamīna atkarīgas personas piederīgie, attiecīgi ļaujot izstrādāt piemērotākus mehānismus gan intervences programmām, gan atbalsta programmām.

Avots: Sampson, D., Heinsch, M., Geddes, J., Velleman, R., Velleman, G., Teesson, M., Newton, N., & Kay-Lambkin, F. (2023). 'I no longer know that person': Experiences of families living with someone using crystal methamphetamine. PloS one, 18(4), e0284156. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284156