PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Manžetes izmēra nozīme un asinsspiediena mērījuma precizitāte

Doctus
Manžetes izmēra nozīme un asinsspiediena mērījuma precizitāte
Pixabay.com
Klīniskās prakses vadlīnijās rekomendēts pacientam pielāgot atbilstīgu manžetes izmēru asinsspiediena mērīšanai. Taču no ikdienas prakses zināms, ka bieži vien tas vai nu nav iespējams, vai netiek darīts. Līdz šim nav pieejami daudz dati par to, kā nepareizs manžetes izmērs ietekmē asinsspiediena rādītāju un cik liela klīniskā nozīme tam ir.

Laikā no 2021.gada 16.marta līdz 25.oktobrim Baltimorā, ASV tika organizēts nejaušināts šķērsgriezuma pētījums, lai noteiktu, kā atšķiras asinsspiediena mērījumi pacientiem ar dažāda izmēra augšdelma apkārtmēru, izmantojot visiem viena izmēra manžeti vai pielāgota izmēra manžeti. Pētījumā dalībnieki tika iekļauti vai nu asinsspiediena mērīšanas skrīninga pasākumos publiskās vietās un pansionātos, vai arī mērķēti uzrunāti hipertensijas klīnikās ar brošūru vai speciālistu iesaisti.

Šiem pētījuma dalībniekiem četras reizes mērīja asinsspiedienu, katrā reizē pa trīs piegājieniem: pirmajās trīs reizēs asinsspiediens tika mērīts vienu reizi ar atbilstoša izmēra manžeti, tad ar pārāk mazu manžeti un tad ar pārāk lielu manžeti. Pēdējā reizē visi trīs asinsspiediena mērījumi veikti ar atbilstoša izmēra manžeti. Primārais pētījuma mērķis bija atšķirība vidējā asinsspiediena rezultātā, mērot asinsspiedienu ar standarta nepielāgotu manžeti salīdzinājumā ar pielāgotu manžeti. Sekundārais pētījuma mērķis bija atšķirības starp asinsspiedienu, izmantojot parāk mazu, pārāk lielu vai atbilstoša izmēra manžeti. Rezultāti tāpat tika stratificēti pēc sistoliskā TA (≥130 mmHg pret < 130 mmHg) un ĶMI.

Pētījumā tika iekļauti 195 pieaugušie, vidējais [SD] vecums 54 [16] gadi; 67 [34 %] vīrieši, 100 [51 %] ar hipertensijas diagnozi. Starp pētījuma dalībniekiem, kam būtu nepieciešama mazāka manžete, standarta manžetes izmantošana uzrādīja statistiski nozīmīgi zemāku asinsspiediena mērījumu (vidējā sistoliskā TA atšķirība -3,6 [95 % TI -5,6–-1,7]). Kontrastējoši – starp pētījuma dalībniekiem, kam būtu nepieciešama liela vai ļoti liela izmēra manžete, standarta manžetes izmantošana uzrādīja statistiski nozīmīgi augstāku asinsspiediena rādītāju (vidējā sistoliskā TA atšķirība attiecīgi 4,8 [95 % TI 3,0–6,6] un 19,5 [95 % TI 16,1–22,9]). Lielākas asinsspiediena izmaiņas vēroja to pētījuma dalībnieku vidū, kam bija nepieciešamas lielāka izmēra manžetes. Rezultāti palika nemainīgi pēc sistoliskā TA un ĶMI stratificēšanas.

Avots: Ishigami J, Charleston J, Miller ER, Matsushita K, Appel LJ, Brady TM. Effects of Cuff Size on the Accuracy of Blood Pressure Readings: The Cuff(SZ) Randomized Crossover Trial. JAMA Intern Med. Published online August 07, 2023. doi:10.1001/jamainternmed.2023.3264