PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mirtazapīns kā apetītes stimulants pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi un anoreksiju

Doctus
Mirtazapīns kā apetītes stimulants pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi un anoreksiju
Pixabay.com
Lai uzlabotu vēža izdzīvotības rādītājus, ikdienas praksē nepieciešams ieviest metodes ar vēzi saistītas anoreksijas negatīvās ietekmes novēršanai. Kā viena no farmakoterapijas metodēm tiek piedāvāts mirtazapīns – atipiskais antidepresants.

Lai novērtētu mirtazapīna efektu uz apetīti un enerģijas uzņemšanu pacientiem ar advancētu nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), tika veikts nejaušināts, divkārtnepārredzams, ar placebo kontrolēts klīnisks pētījums terciāros vēža aprūpes centros no 2018.gada augusta līdz 2022.gada maijam. Novērošanas periods bija 8 nedēļas. Pēc nejaušības principa šie pacienti 1:1 saņēma vai nu mirtazapīnu 15 mg vai placebo divas nedēļas, pēc tam deva paaugstināta uz 30 mg dienā līdz 8.pētījuma nedēļai. Abās grupās pacienti saņēma uztures novērtējumu un uztura speciālista rekomendācijas. Pacienta apetīti novērtēja pēc Anoreksijas un kaheksijas skalas un uzskaitīja ar uzturu uzņemtās enerģētiskās vērtības.

Iekļaušanas kritērijiem atbilda 86 pacienti, no tiem 43 iekļauti placebo un 43 mirtazapīna grupā. Vidējais pacientu vecums bija 63,5 (SD 11,2) gadi, 57,7 % sievietes, NSŠPV slimības stadija IV, saņemta pirmās līnijas terapija. Netika novērota atšķirība apetītes rādītājos starp grupām pēc 4 un 8 pētījuma nedēļām. Taču pēc 4 nedēļām mirtazapīns ievērojami paaugstināja uzņemto kaloriju daudzumu (379,3 kcal; 95 % TI 1382,6–576,1; p < 0,001), t.sk. ar olbaltumvielām (22,5 g; 95  % TI 11,5–33,4; p =0,001), ogļhidrātiem (43,4 g; 95 % TI 13,1–73,8; p =0,006) un taukiem (13,2 g; 95 % TI 6,0–20,4; p = 0,006). Tauku uzņemšana bija ievērojami augstāka pacientiem no mirtazapīna grupas (14,5 g pret 0,7 g; p = 0,02) pēc 8 pētījuma nedēļām. Mirtazapīna grupā ievērojami kritās pacientu ar sarkopēniju proporcija (82,8 % pret 57,1 %, p = 0,03) pēc astoņām nedēļām. Terapiju ar mirtazapīnu pārsvarā panesa labi, bet bija vairāk ziņojumu par murgiem naktī 2.pētījuma nedēļā, bet ne 4. vai 8.nedēļā.

Šajā nejaušināti kontrolētā klīniskajā pētījumā ar advancētu NSŠPV netika novērotas izmaiņas apetītes rādītājos salīdzinot mirtazapīnu un placebo, bet mirtazapīna grupā uzņemtā kalorāža gan 4., gan 8.pētījuma nedēļā bija ievērojami augstāka. Pētījuma autori aicina apsvērt mirtazapīna pievienošanu terapijā šai pacientu grupai gan lai novērstu malnutrīciju, gan uzlabotu emocionālo un kognitīvo veiktspēju.  

Avots: Arrieta O, Cárdenas-Fernández D, Rodriguez-Mayoral O, et al. Mirtazapine as Appetite Stimulant in Patients With Non–Small Cell Lung Cancer and Anorexia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. Published online January 11, 2024. doi:10.1001/jamaoncol.2023.5232