PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Nevēlams grūtniecības iznākums un ilgtermiņa išēmiskas sirds slimības risks mātei

Doctus
Nevēlams grūtniecības iznākums un ilgtermiņa išēmiskas sirds slimības risks mātei
Pixabay.com
Nelabvēlīgu grūtniecības iznākumu gadījumā bieži vien tiek novērota patoloģiska placentas attīstība, iekaisums, asinsvadu disfunkcija, kas kļūst par palaidējmehānismu subklīniskai kardiovaskulārai slimībai, kura pēc dzemdībām saglabājas vai progresē. Lai noskaidrotu saistību starp pieciem nopietniem nevēlamiem grūtniecības iznākumiem un ilgtermiņa išēmiskas sirds slimības risku mātēm, tika veikts kohortas pētījums Zviedrijā.

Pētījumā iekļāva 2 195 266 sievietes ar vienaugļa dzemdībām 1973.—2015. gadā Zviedrijā. Galvenais pētījuma iznākums bija išēmiska sirds slimība no dzemdību brīža līdz 2018. gadam. Pētītie nevēlamie grūtniecības iznākumi bija priekšlaicīgas dzemdības, gestācijas vecumam mazs augļa izmērs, preeklampsija, citas grūtniecības hipertensīvās slimības, gestācijas diabēts.

Novērošanas periodā (53,6 miljonos persongadu) išēmiska sirds slimība tika diagnosticēta 83 881 sievietei (3,8 %). Visi pieci nevēlamie grūtniecības iznākumi bija neatkarīgi saistīti ar lielāku išēmiskas sirds slimības risku. Desmit gadus pēc dzemdībām pielāgotā risku attiecība išēmiskas sirds slimības attīstībai pēc piedzīvota nevēlama grūtniecības iznākuma bija 2,09 (95 % TI 1,77—2,46) grūtniecības hipertensīvām slimībām, 1,72 (95 % TI 1,55—1,90) priekšlaicīgām dzemdībām, 1,54 (95 % TI 1,37—1,72) preeklampsijai, 1,30 (95 % TI 1,09—1,56) gestācijas diabētam un 1,10 (1,00—1,21) mazam auglim attiecībā pret gestācijas vecumu. Nozīmīgi augsta riska attiecība saglabājās arī 30—46 gadus pēc dzemdībām: 1,47 (1,30—1,66) grūtniecības hipertensīvām slimībām, 1,40 (1,29—1,51) gestācijas diabētam, 1,32 (1,28—1,36) preeklampsijai, 1,23 (1,19—1,27) priekšlaicīgām dzemdībām un 1,16 (1,13—1,19) mazam auglim attiecībā pret gestācijas vecumu. Šīs atrades tikai daļēji (< 45 %) tika izskaidrotas ar ģimenes (ģenētiskiem vai vides) faktoriem. Sievietēm, kas piedzīvoja vairākus nevēlamus grūtniecības iznākumus, risks bija lielāks, piemēram, < 10 gadus pēc dzemdībām pielāgotā riska attiecība ar vienu, diviem vai trīs un vairāk nevēlamiem iznākumiem bija attiecīgi 1,29 (1,19—1,39), 1,80 (1,59—2,03) un 2,26 (1,89—2,70).

Lai sievietēm ar nevēlamu grūtniecības iznākumu novērstu vai attālinātu ilgtermiņa išēmiskas sirds slimības risku, jāsāk agrīna viņu profilaktiska novērtēšana.

AVOTS: Crump C, Sundquist J, McLaughlin MA, et al. Adverse pregnancy outcomes and long term risk of ischemic heart disease in mothers: national cohort and co-sibling study. BMJ, 2023; 380: e072112. doi:10.1136/bmj-2022-072112