PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

NT–proBNP koncentrācija asinīs agrīnā grūtniecības periodā: saistība ar hipertensīvo slimību

Doctus
NT–proBNP koncentrācija asinīs agrīnā grūtniecības periodā: saistība ar hipertensīvo slimību
Pixabay.com
Hipertensīva slimība grūtniecības laikā ir saistītas ar kardiovaskulāru slimību nākotnē. Kā viens no skaidrojumiem ir iespējamā subklīniskā sirds disfunkcija jau pirms grūtniecības. Nātrijurētiskie peptīdi ir biomarķieri, ko izmanto, lai noteiktu subklīnisku sirds disfunkciju ārpus grūtniecības.

Lai noskaidrotu, vai augstāka NT–proNP koncentrācija agrīnā grūtniecības periodā un 2–7 gadus pēc dzemdībām var būt saistāma ar augstāku hipertensīvās slimības iespējamību, tika veikts kohortas perspektīvs, daudzcentru, novērojumu pētījums. Pētījumā iekļāva 4 103 nullipāras sievietes, kurām nav datu par hipertensiju vai diabētu pirms grūtniecības. Galvenie pētījuma iznākumi bija hipertensīva slimība grūtniecības laikā un incidenta hipertensija (sistoliskais asinsspiediens 130 mmHg vai augstāks vai diastoliskais 80 mmHg un augstāks, vai antihipertensīvo medikamentu lietošana novērošanas vizītēs).

Pētījuma iekļaušanas kritērijiem atbilda 4103 sievietes ar vidējo vecumu 27,0 gadi. No šīm sievietēm 909 (22,2 %) bija kāds nelabvēlīgs grūtniecības iznākums, 817 (19,9 %) tika diagnosticēta hipertensija novērošanas vizītē. Augstāka NT–proBNP koncentrācija tika saistīta ar zemāku hipertensīvo slimību risku grūtniecības laikā (pielāgotā iespēju attiecība divkāršojot, 0,81; 95 % TI 0,73–0,91), kas saglabājās pēc tādu mainīgo kā vecuma, etniskās piederības, agrīnas grūtniecības ĶMI, smēķēšanas un aspirīna lietošanas pielāgošanas. Līdzīgi augstāka NT–proBNP koncentrācija agrīnā grūtniecības periodā asociēta ar zemāku incidentas hipertensijas risku 2–7 gadus pēc dzemdībām (pielāgotā iespēju attiecība divkāršojot 0,84; 95 % TI 0,77–0,93), kas saglabājās ticama arī pēc mainīgu kontrolēšanas, t.sk. hipertensīvās slimības grūtniecības laikā.

Šajā kohortas pētījumā uzrādījās, ka augstāks NT–proBNP līmenis agrīnā grūtniecībā nozīmē mazāku hipertensīvu slimību risku grūtniecības laikā un 2–7 gadus pēc dzemdībām un šo varētu izmantot kā biomarķieri, lai prognozētu sirds–asinsvadu slimību risku grūtniecības laikā.

Avots: Hauspurg A, Marsh DJ, McNeil RB, et al. Association of N-Terminal Pro–Brain Natriuretic Peptide Concentration in Early Pregnancy With Development of Hypertensive Disorders of Pregnancy and Future Hypertension. JAMA Cardiol. Published online January 19, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2021.5617