PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacientiem ar astmu nav augstāks Covid-19 inficēšanās risks

Doctus
Pacientiem ar astmu nav augstāks Covid-19 inficēšanās risks
Pētījumā ar vairāk kā 587 000 cilvēku analizēja, kā Covid-19 ietekmē cilvēkus ar astmu, un secināja, ka astma nepaaugstina smagas Covid-19 slimības gaitas vai nāves risku.

Tā kā Covid-19 izplatās visā pasaulē, pastāv bažas, ka cilvēkiem ar astmu ir lielāks risks iegūt šo slimību un ir sliktāki rezultāti. Šī sistemātiskā pārskata mērķis bija apkopot pierādījumus par infekcijas risku, slimības smagumu un nāves risku no Covid-19 cilvēkiem ar astmu.

Tika veikta visaptveroša meklēšana elektroniskajās datubāzēs, ieskaitot pirmspublicēšanas repozitorijus un PVO Covid-19 datubāzi (līdz 2020. gada 26. maijam). Tika iekļauti pētījumi par Covid-19 cilvēkiem ar astmu. Binārajiem rezultātiem tika veikta Sidika-Jonkmana nejaušas ietekmes meta-analīzi. Tika izpētīta kvantitatīvais neviendabīgums, veicot apakšgrupu analīzi, meta regresija un novērtēta I2 statistika.

Apskatā tika iekļauta informācija no 57 pētījumiem ar kopējo dalībnieku skaitu 587 280. Astmas izplatība Covid-19 inficēto vidū bija 7,46 % (95 % TI [6,25 – 8,67]).  Biežāk tika konstatēta viegla astma, salīdzinot ar smagu astmu (9,61 % pret 4,13 %).

Apkopotā analīze uzrādīja, ka pacientiem ar astmu risks inficēties ar Covid-19 bija par 14 % zemāks (95% TI [ 0,80 - 0,94]; p <0,0001)  un hospitalizācija risks Covid-19 dēļ par 13% zemāks (95% TI [0,77 - 0,99]; p = 0,03), salīdzinot ar tiem, kuriem nebija astmas. Nebija būtiskas atšķirības kombinētajā riskā, kad cilvēkiem ar astmu bija nepieciešana ievietošana intensīvās terapijas nodaļā un / vai mehāniskā ventilācija (RR = 0,87; 95% TI [0,94 - 1,37]; p = 0,19), kā arī starp grupām neatšķīrās nāves risks no Covid-19 (RR = 0,87; 95% TI [0,68 - 1,10]; p = 0,25).

Šī pētījuma rezultāti apliecina, ka Covid-19 pacientu vidū astmas izplatība ir līdzīga kā vispārējā populācijā. Kopējie secinājumi pierāda, ka cilvēkiem ar astmu ir mazāks Covid-19 inficēšanās risks nekā cilvēkiem ar bez astmas un  klīniskie rezultāti neatšķiras.

AVOTS: Sunjaya AP, Allida SM, Di Tanna GL, Jenkins Ch. Asthma and risk of infection, hospitalisation, ICU admission and mortality from COVID-19: Systematic review and meta-analysis. Journal of Asthma, 2021; 1.