PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Rutīnas vai klīniski indicēta intravenozo katetru maiņa: salīdzinājums

Doctus
Rutīnas vai klīniski indicēta intravenozo katetru maiņa: salīdzinājums
Pixabay.com
Perifēri intravenozi katetri (PIK) ir visbiežāk lietotās medicīniskās ierīces slimnīcās visā pasaulē. To radītas infekcijas ir salīdzinoši reti sastopamas, bet lielākoties izpaužas ar smagu klīnisko gaitu, tāpēc svarīgi tās novērst.

Lai izvērtētu ar PIK saistītas infekcijas sastopamību atkarībā no tā, vai katetrs mainīts pēc indikācijām vai rutīnas veidā katras 96 stundas, tika veikts novērošanas kohortas pētījums institūcijas ietvaros hospitalizētiem pacientiem Šveicē laikā no 2016.gada janvāra līdz 2020.gada februārim. PIK tika rutīnas veidā mainīti ik 96 stundas līdz 2018.gada martam (izejas rādītāju jeb baseline periods). Tad no 2018.gada aprīļa līdz 2018.gada oktobrim PIK maiņa notika pēc klīniskajām indikācijām (intervences periods), un no 2019.gada oktobra PIK atkal tika mainīti ik 96 stundas (reversijas periods). Pētījuma galvenais iznākums bija ar PIK saistītas infekcijas rādītāji un ar PIK saistītu infekciju rādītāju attiecība (IRR) katrā periodā.

Kopumā pētījumā tika reģstrēti 412 631 PIK ar dokumentētu tā maiņas biežumu (164 331 pacients, vidējais vecums 51 [33–72] gads, 54,1 % sievietes) – 214 432 PIK baseline periodā, 130 779 intervences periodā un 40 420 reversijas periodā. Izejas rādītāju periodā tika dokumentēti 11 ar PIK saistīti infekcijas gadījumi, intervences periodā 46 gadījumi un recersijas periodā četri. Kaut arī mēnesī patērēto PIK skaits bija samērā līdzīgs visā pētījuma periodā, tomēr intervences periodā ievietoto PIK skaits bija mazāks. Intervences periodā viens PIK stāvēja vairāk kā 4–7 dienas. Arī statistiskā analīze norādīja, ka intervences periodā pieauga ar PIK saistīto infekciju IRR (IRR 7,20; 95 % TI 3,65–14,22, p < 0,001) salīdzinājumā ar izejas rādītāju periodu, kamēr salīdzinājumā ar reversijas periodu netika konstatētas būtisks pieaugums (IRR 1,35; 95 % TI 0,30–6,17, p = 0,69).

Šā pētījuma autori pieļauj, ka PIK maiņa tikai pēc klīniskām indikācijām var būt saistīta ar paaugstinātu ar PIK saistītu infekciju risku, salīdzinot ar rutinizētu PIK maiņu. Kaut arī šīs infekcijas ir reti sastopamas, PIK izmantošana gandrīz visiem slimnīcā nonākušiem pacientiem šo pētījuma iznākumu tomēr padara par nozīmīgu.

Avots: Buetti N, Abbas M, Pittet D, et al. Comparison of Routine Replacement With Clinically Indicated Replacement of Peripheral Intravenous Catheters. JAMA Intern Med. Published online September 17, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5345