PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

S.aureus bakterēmija pacientiem ar uzturošo hemodialīzi: klīniskais raksturojums un iznākums

Doctus
S.aureus bakterēmija pacientiem ar uzturošo hemodialīzi: klīniskais raksturojums un iznākums
Pixabay.com
Staphylococcus aureus bakterēmija (SAB) ir saistīta ar augstāku saslimstību un mirstību pacientu vidū, kas saņem uzturošo hemodialīzi (HD). Šajā pētījumā skaidroja izmaiņas klīniskajos un mikrobioloģiskajos raksturlielumos, to saistību ar klīnisko iznākumu šai pacientu grupai divdesmit viena gada periodā.

Šis bija perspektīvs kohortas pētījums (1995.–2015.gads), kurā piedalījās 453 hospitalizēti pieaugušie bez neitropēnijas, kas saņēma uzturošo HD un kuriem attīstījās SAB. Kā pētījuma iznākumi tika uzskatīti visu iemeslu un ar SAB saistīta mirstība, persistējoša bakterēmija un metastātiskas infekcijas komplikācijas.

Divdesmit viena gada pētījuma periodā, pacienti, kas saņēma uzturošu HD, piedzīvoja ar vecumu un cukura diabētu pielāgotu, ar SAB saistītu mirstības (0,45 % par katru gadu, 95 % TI 0,36–0,46), persistējošas bakterēmijas (0,86 % par katru gadu, 95 % TI 0,14–1,55), metastāstisku infekcijas komplikāciju (0,84 % par katru gadu, 95 % TI 0,11–1,56) un virulenta S.aureus klona USA300 sastopamības (1,47 % par katru gadu, 95 % TI 0,33–2,52) pieaugumu. Līdz ar laiku, iespējamais SAB avots retāk bija centrālais venozais katetrs (-1,32 % par katru gadu, 95  % TI -2,05–-0,56) vai arteriovenozias grafts (-1,08 % par katru gadu, 95 % TI -1,54–-0,56), bet drīzāk kāds ne–vaskulāras pieejas avots (1,89 % par katru gadu, 95 % TI 1,29–2,43). Pacienti, kuriem bija ne–vaskulāras pieejas infekcijas avots, drīzāk mira no S.aureus infekcijas (iespēju attiecība (IA) = 3,20, 95 % TI 1,36–7,55). USA300 celma infekcijas pieaugums varētu būt saistīts ar novēroto pieaugumu persistējošai bakterēmijai (IA = 2,96, 95 % TI 1,12–7,83), bet neizskaidroja novēroto ar SAB saistīto mirstības (IA = 0,83, 95 % TI 0,19–3,61) vai metastātisku komplikāciju attīstības (IA = 1,34, 95 % TI -,53–3,41) pieaugumu.

Šim pētījuma ir ierobežojums – tas bija viencentru pētījums ar ierobežotu kohortu (stacionēti pacienti). Pētnieki secina, ka SAB klīniskā un molekulārā epidemioloģija pacientiem, kas atkarīgi no HD ir mainījusies gadu laikā, pieaugot ar SAB saistītai mirstībai un saslimstībai, neskatoties uz to, ka samazinājusies ar kateterizāciju saistītas inficēšanās iespējas.

Avots: Sinclair MR, Souli M, Ruffin F, Park LP, Dagher M, Eichenberger EM, Maskarinec SA, Thaden JT, Mohnasky M, Wyatt CM, Fowler VG Jr. Staphylococcus aureus Bacteremia Among Patients Receiving Maintenance Hemodialysis: Trends in Clinical Characteristics and Outcomes. Am J Kidney Dis. 2021 Jul 22:S0272-6386(21)00763-0. doi: 10.1053/j.ajkd.2021.06.018. Epub ahead of print. PMID: 34303771.