PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sievietes rakstura īpašību subjektīvā ietekme par bailēm no dzemdībām

Doctus
Sievietes rakstura īpašību subjektīvā ietekme par bailēm no dzemdībām
Pexels.com
Iepriekšējie pētījumi rāda, ka mazāk emocionāli stabilas, mazāk apzinīgas, mazāk ekstravertas un mazāk sadarbīgas sievietes ir tendētas izteiktāk baidīties no dzemdībām un raksturot savu dzemdību pieredzi kā sliktāku. Vēl vairāk, dzemdību veids un neparedzēti notikumi dzemdību laikā var ietekmēt sievietes dzemdību pieredzi un to, kā viņa to raksturo. Tomēr, joprojām nav zināms, vai personība subjektīvā dzemdību pieredzē mainās atkarībā no sievietes ar dažādu dzemdību veidu.

Tika izmantoti dati no MARI (Maternal Anxiety in Relation to Infant Development) pētījuma, kas ir reģionāli epidemioloģisks pētījums grūtniecēm, kas tika prospektīvi izsekotas dažādos grūtniecības un pēcdzemdību periodos. Grūtniecības laikā tika novērtēta sievietes personība ar īso Lielā piecinieka (Big Five) uzskaites rīku. Lai izmērītu bailes no dzemdībām, izmantoja Wijma Delivery Expectancy/Experience aptaujas anketas A versiju un subjektīvo dzemdību pieredzi pēc pirmajām 10 dienām no notikuma ar anketas B versiju.

Lineārās regresijas modeļi atklāja, ka zemāki emocionālās stabiliātes līmeņi, vājāka sadarbošanās spēja un intraversija paredzēja, ka pacientei ir augstāks baiļu līmenis no dzemdībām grūtniecības laikā. Vēl jo vairāk, sievietes personīgie raksturlielumi ietekmēja subjektīvo dzemdību pieredzes raksturojumu, īpaši specifisku dzemdību risinājumu gadījumā. Piemēram, zemāka sievietes emocionālā stabilitāte bija paredzams faktors tam, ka dzemdību pieredze tiks raksturota kā slikta priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Lielāks sievietes apzinīgums nozīmēja, ka sievietes kā sliktu raksturos savu dzemdību pieredzi neatliekama ķeizargrieziena gadījumā. Subjektīvā dzemdību pieredze sliktāka bija arī tām sievietēm, kas bija mazāk emocionāli stabilas un mazāk atvērtas, ja saņēma anestēziju dzemdību laikā.

Šie pētījuma rezultāti norāda, ka sievietes, kas ir mazāk emocionāli stabilas, introvertākas un apzinīgākas, savu dzemdību pieredzi raksturo kā sliktu tieši tajos gadījumos, kad dzemdību laikā notiek kas negaidīts (piemēram, notiek priekšlaicīgas dzemdības, jāveic neatliekama ķeizargrieziena operācija un nepieciešama anestēzija).

Avots: Asselmann E, Garthus-Niegel S, Martini J. Personality impacts fear of childbirth and subjective birth experiences: A prospective-longitudinal study. PLoS One. 2021 Nov 3;16(11):e0258696. doi: 10.1371/journal.pone.0258696. PMID: 34731209.