PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Trombocitopēnija un 180 dienu prognoze Covid–19 pacientiem, kas stacionēti intensīvās aprūpes nodaļā

Doctus
Trombocitopēnija un 180 dienu prognoze Covid–19 pacientiem, kas stacionēti intensīvās aprūpes nodaļā
Pixabay.com
Trombocitopēnija ir pierādīts riska faktors, kas saistīts ar hospitālo mirstību pacientiem ar SARS–CoV–2 infekciju. Ilgtermiņa trombocitopēnijas ietekme un orgānu funkciju traucējumu progresēšana vēl tiek pētīta.

Tika veikts divcentru retrospektīvs pētījums, kurā analizēti dati par 167 kritiski slimiem Covid–19 pacientiem laikā no 2020.gada 16.februāra līdz 21.martam. Šiem pacientiem pētnieki noskaidroja 180 dienu iznākumu un orgānu funkcijas, atkarībā no tā, vai bija trombocitopēnija, vai nebija.

No pētāmajiem 167 pacientiem, vidējais vecums bija 66 gadi, 67,07 % bija vīrieši. Tika konstatētas ievērojamas atšķirības starp tiem pacientiem, kam bija trombocitopēnija un kam nebija šādos analīžu rezultātos: leikocītu skaits, urea, kopējais bilirubīns, LDH, SOFA rādītājs, attiecīgi trombocitopēnijas gadījumā šie rādītāji biežāk bija izmainīti.

Vecāks vecums, zemāks trombocītu skaits un garāks APTL stacionēšanas brīdī bija riska faktors 28 dienu mirstībai; un ja pastāvēja šie trīs faktori un leikocitoze, tika novērots augstāks 180 dienu mirstības risks.

Pētnieku rezultāti rādīja, ka pacientiem ar trombocitopēniju bija ne tikai augstāks 28 dienu mirstības risks, bet arī 90 un 180 dienu mirstības risks. Kaplāna–Meiera analīze indicēja, ka pacientiem ar trombocitopēniju ir daudz mazāka iespējamība izdzīvot (p< 0,01). Tāpat trombocitopēnija tika sasaistīta arī ar ievērojamāku elpošanas sistēmas funkciju pasliktināšanos.

Avots: Zhu Y, Zhang J, Li Y, Liu F, Zhou Q, Peng Z. Association between thrombocytopenia and 180-day prognosis of COVID-19 patients in intensive care units: A two-center observational study. PLoS One. 2021 Mar 18;16(3):e0248671. doi: 10.1371/journal.pone.0248671. PMID: 33735911.