PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai sejas masku nēsāšana skolēniem palielina roku—sejas kontakta biežumu?

Doctus
Vai sejas masku nēsāšana skolēniem palielina roku—sejas kontakta biežumu?
Pixabay.com
Izteikta hipotēze, ka sejas masku nēsāšana skolā, lai pasargātos no Covid–19 transmisijas, var palielināt roku—sejas kontakta reižu skaitu, tādējādi veicinot infekcijas risku caur pašinficēšanās procesu.

Lai šo hipotēzi apstiprinātu vai noliegtu, Kanādā tika veikts perspektīvs nejaušināts klīniskais pētījums, kurā divas dienas ilgā skolas procesa simulācijā piedalījās bērni no sagatavošanās grupiņas līdz 12. klasei. Bērni proporcijā 1:1 tika iedalīti divās klasēs: vienā sejas maskas nēsāja, otrā nenēsāja. Klasēs notiekošais tika ierakstīts un analizēts.

Bērni masku grupā tika instruēti ņemt pašiem savu masku un nēsāt to bez pārtraukuma. Attiecīgi otrā dalībnieku grupā lūdza maskas nenēsāt. Primārais pētījuma iznākums bija roku—sejas kontakta reižu skaits vienam skolēnam stundas laikā. Sekundārais iznākums bija rokas—gļotādas kontakts un rokas—ne–gļotādas kontakts.

Pētījumu sāka 174 skolēni, no tiem simulācijas skolā arī otrajā dienā ieradās 171. Roku—sejas kontakta biežums grupās būtiski neatšķīrās (88,2 notikumi stundā maskas grupā un 88,7 notikumi stundā kontroles grupā; RR 1,00; 95 % TI 0,78—1,28, p=>0,99). Roku—gļotādas kontakts maskas grupā (RR 0,12; 95 % TI 0,07—0,21) bija ievērojami retāks, bet roku—ne–gļotādas kontakts biežāks (RR 1,40; 95 % TI 1,08—1,82).

Pētījuma autori secina, ka, nēsājot masku skolā, pašinficēšanās risks nav ticams.

AVOTS: Science M, Caldeira-Kulbakas M, Parekh RS, et al. Effect of Wearing a Face Mask on Hand-to-Face Contact by Children in a Simulated School Environment: The Back-to-School COVID-19 Simulation Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online October 24, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.3833.