PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vēnu trombembolijas sastopamība un risks sievietēm ar olnīcu vēzi: retrospektīvs kohortas pētījums

Doctus
Vēnu trombembolijas sastopamība un risks sievietēm ar olnīcu vēzi: retrospektīvs kohortas pētījums
Pixabay.com
Vēnu trombembolija (VTE), tajā skaitā dziļo vēnu tromboze un plaušu embolija ir bieži sastopama komplikācija ginekoloģiska vēža gadījumā un ir saistīta ar augstu mirstības un nāves risku. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot VTE sastopamību un riskus sievietēm ar olnīcu vēzi, atkarībā no primārās izvēlētās terapijas metodes.

Pētījumā (Korejā) tika atlasītas 26 863 sievietes ar jaundiagnosticētu olnīcu vēzi laikā no 2009.–2018.gadam. Novērošanas periodā (vidēji  1285.5±6 dienas) un pirmos sešus mēnešus pēc primāras terapijas sākšanas tika noteikts risks un sastopamība VTE, atkarībā no terapijas veida – netiek saņemta terapija, ķirurģiska iejaukšanās, staru terapija, ķīmijterapija.

VTE sastopamība visaugstāka bija sievietēm, kas saņēma ķīmijterapiju (306 uz 10 000 sievietēm). No tām sievietēm, kas tika operētas, VTE visaugstākā sastopamība bija tām, kam pēc ķirurģijas sekoja adjuvanta ķīmijterapija (360 uz 10 000 sievietēm). Salīdzinot ar sievietēm, kas nesaņēma nekādu ārstēšanu, VTE risks ievērojami pieauga sievietēm, kas saņēma ķīmijterapiju (HR 1,297; 95 % TI, 1,08–1,557; p = 0,005) visa novērošanas perioda laikā un samazinājās sievietēm, kas tika operētas (HR 0,557; 95 % TI 0,401–0,775; p < 0,001) vai saņēma staru terapiju (HR 0,289; 95 % TI 0,119–0,701; p = 0,006) pirmo sešu mēnešu laikā. Starp sievietēm, kas tika operētas, VTE risks ievērojami palielinājās tām, kurām pēc tam nozīmēja neoadjuvantu ķīmijterapiju (HR 4,848; 95 % TI 1,86–12,632; p = 0,001) salīdzinot ar tām, kam tika veikta tikai ķirurģiska iejaukšanās visa novērošanas perioda laikā.

Šā kohortas pētījuma rezultāti rāda, ka augstākais VTE risks ir sievietēm, kas olnīcu vēža terapijā saņem ķīmijterapiju vai tiek veikta ķirurģiska iejaukšanās ar sekojošu neoadjuvantu ķīmijterapiju. VTE sastopamība līdz ar garāku novērošanas laiku samazinājās.

Avots: Yuk JS, Lee B, Kim K, Kim MH, Seo YS, Hwang SO, Yoon SH, Kim YB. Incidence and risk of venous thromboembolism according to primary treatment in women with ovarian cancer: A retrospective cohort study. PLoS One. 2021 Apr 28;16(4):e0250723. doi: 10.1371/journal.pone.0250723. PMID: 33909674.