Jaunas iespējas hronisku sāpju ārstēšanā

Doctus . | 2016. gada 28. novembris

Pētījumā atklāts, ka hronisku sāpju ārstēšanai par terapijas mērķi var izmantot galvas smadzenēs esošos kanabinoīdu receptorus. Tas ļautu izvairīties no ar opioīdu lietošanas saistītām blaknēm.

Hroniskas sāpes skar ap 50 miljonus pieaugušo ASV. Opioīdu lietošana hronisku sāpju ārstēšanai ir veicinājusi opioīdu atkarību ASV – 2014. gadā no nozīmēto opioīdu pārdozēšanas miruši 19 000 cilvēku.

"Fakts, ka mirstības rādītāji no nozīmēto opioīdu pārdozēšanas apsteiguši mirstības rādītājus no kokaīna un heroīna pārdozēšanas, ir būtisks faktors, pētot kanabinoīdus kā alternatīvu sāpju ārstēšanas metodi," skaidro pētījuma autors R. Slivicki.

Pētījumā konstatēts, ka viela, kas modulē smadzeņu THC un endokanabinoīdu receptorus, mazināja hroniskas sāpes pelēm. THC – tetrahidrokanabinols ir galvenā marihuānas sastāvā esošā psihoaktīvā viela; endokanabinoīdi ir dabīgas sāpju mazinošas vielas, ko sintezē neironi galvas smadzenēs.

Šīs modulējošās vielas, ko sauc arī par pozitīviem alostēriskiem modulatoriem (PAM), darbojas saistoties pie kanabinoīdu receptora segmenta CB1 galvas smadzenēs – segments atšķiras no tā, ar ko saistās THC. Zinātnieki PAM ietekmi uz CB1 pētīja neiropātisku sāpju gadījumā. Vispirms pelēm radīja nervu bojājumu, nozīmējot paklitakselu, un pēcāk ārstēja ar CB1 PAM.

Pēc paklitaksela saņemšanas, peles kļuva hipersensitīvas pret mehānisku un stimulāciju ar aukstumu, kas liecina par sāpēm. Pēc ārstēšanas ar CB1 PAM pelēm sāpju reakcijas vairs nenovēroja.

Pētījumā arī novērots, ka CB1 PAM lietošana pastiprināja endokanabinoīdu terapeitisko efektu, neradot negatīvās marihuānas blaknes (piemēram, traucēta motoriskā funkcija). PAM lietoja kombinācijā ar vielu, kas paaugstina endokanabinoīdu līmeni galvas smadzenēs, neļaujot tiem tik ātri metabolizēties.

Tāpat novērots, ka atkārtoti to lietojot, terapeitiskais efekts nemazinās.

AVOTS: Indiana University. "Compound suggests chronic pain treatment without opioid or medical marijuana side effects." ScienceDaily. ScienceDaily, 15 November 2016.

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • Atkarību ierobežošana katra ārsta rokās

    Psihoaktīvo un narkotisko vielu pārmērīgi lietojošu un atkarīgu pacientu ārstēšana ir narkologa uzdevums, tomēr šāds pacients var nonākt jebkuras specialitātes ārsta redzeslokā. Pārsvarā pacients pats ir izvēlējies lietot kādu apreibinošu vielu, bet var gadīties, ka mēs, ārsti, ordinējot kādu no ārstēšanas veidiem, varam arī kaitēt, radot dažus atkarību veidus. Lasīt visu

  • Hroniskas galvassāpes un depresija

    Hroniskas primāras galvassāpes tiek novērotas aptuveni 2,2—5% no vispārējās populācijas. Lai gan tās neskar pārāk lielu cilvēku daļu, tomēr jāatzīmē, ka hroniskas sāpes (vismaz 15 dienas mēnesī trīs mēnešu garumā un ilgāk), pēc pacientu domām, ir visai nepatīkams, traucējošs un reizēm mokošs simptoms. Lasīt visu