Sievietēm ar ātriju fibrilāciju par 23% lielāks insulta risks!

Doctus . | 2016. gada 10. jūnijs

15 gadus ilgā pētījumā par 1,1 miljonu pacientu ar ātriju fibrilāciju noskaidrots, ka sievietēm ir par 23% lielāka iespēja tikt stacionētām akūta išēmiska insulta dēļ nekā vīriešiem.

Visā pasaulē zināms, ka sievietēm ar ātriju fibrilāciju retāk nozīmē antikoagulantus insulta profilaksei nekā tas būtu nepieciešams. Tikai 30% sieviešu, kurām tas būtu nepieciešams, saņem antikoagulantus, turpretī vīriešiem šis skaitlis sasniedz 60%.

Šajā 15 gadus ilgā pētījumā izmantoti dati par 1,1 miljonu pacientu, kuri stacionēti ar ātriju fibrilācijas diagnozi. Pētnieki vērtēja, vai ir dzimumu atšķirības stacionēšanas biežumā akūta išēmiska insulta dēļ. 15 gadu laikā insulta dēļ stacionēti 2,64% sieviešu un 2,15% vīriešu ar ātriju fibrilāciju. Pēc tādu rādītāju kā vecums, cukura diabēta, hipertensijas, iepriekšēja insulta un sirds mazspējas pielāgošanas, izskaitļots, ka sievietēm ar ātriju fibrilāciju stacionēšanas risks insulta dēļ ir par 23% augstāks nekā vīriešiem.

Ātriju fibrilācijas ārstēšana pēdējo 15 gadu laikā uzlabojusies, tomēr visā šajā periodā sievietes ar insultu stacionētas biežāk nekā vīrieši:

  • 1998.-2002. gadā par 27%,
  • 2003.-2007. gadā par 23%,
  • 2008.-2012. gadā par 22%.

Tāpat izskaitļots, ka sievietēm ir lielāks risks neatkarīgi no vecuma, etniskās piederības, sociālekonomiskā statusa, dzīvesvietas.

AVOTS: European Society of Cardiology (ESC). "Being female increases stroke hospitalization risk by 23% in atrial fibrillation patients." ScienceDaily. ScienceDaily, 9 June 2016.

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • Statīnu mijiedarbība ar antikoagulantiem

    Statīni, 3–hidroksi–3–metilglutaril–koenzīma A (HMG–CoA) reduktāzes inhibitori, šobrīd ir visplašāk lietotie medikamenti hiperholesterinēmijas ārstēšanai. Šie medikamenti, inhibējot HMG–CoA reduktāzi, zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) holesterīna līmeni pazemina efektīvāk par citiem holesterīna līmeni pazeminošiem medikamentiem. Lasīt visu

  • Aktualitātes ātriju fibrilācijas ārstēšanā

    Novembra beigās Latvijā viesojās un ar lekcijām uzstājās Eiropas Kardiologu biedrības prezidents profesors Panos Vardas. 2012. gadā veikti labojumi 2010. gadā izdotajās ātriju fibrilācijas vadlīnijās. Žurnālam Doctus bija ekskluzīva iespēja satikties ar profesoru un izjautāt viņu par atjauninātajām ātriju fibrilācijas vadlīnijām, par būtiskākajiem papildinājumiem un akcentiem, kas būtu jāzina un jāņem vērā ikvienam ārstam, kas ārstē pacientus ar ātriju fibrilāciju. Lasīt visu