NSPL lietošana un miokarda infarkta risks

Doctus . | 2017. gada 22. maijs

Pētījuma mērķis bija novērtēt faktorus, laika grafiku un akūta miokarda infarkta risku saistībā ar nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NSPL) lietošanu. 

Sistemātiskā pārskatā tika iekļauti pētījumi no Kanādas un Eiropas. Pētāmā kohorta bija 446 763 pētījuma dalībnieki, tai skaitā 64 460 bija akūts miokarda infarkts. NSPL lietošana nedēļu, mēnesi vai vairāk kā mēnesi pirms miokarda infarkta bija saistīta ar paaugstinātu miokarda infarkta risku. NSPL lietošana 1 – 7 dienas paaugstināja miokarda infarkta iespējamību par 92 %, lietojot celekoksibu, par 97 %, lietojot ibuprobēnu un par 99 %, lietojot diklofenaku, naproksēnu un rofekoksibu. Atbilstošās izdedžu attiecības bija 1,24 (95 % TI [0,91 – 1,82]) celekoksibam, 1,48 (95 % TI [1 – 2,26]) ibuprofēnam, 1,5 (95 % TI 1,06 – 2,04]) diklofenakam, 1,53 (95 % TI [1,07 – 2,33]) naproksēnam un 1,58 (95 % TI [1,07 – 2,17]) rofeksibam. Jo lielāka NSPL deva tika lietota, jo lielāks miokarda infarkta risks. Lietojot NSPL ilgāk par mēnesi, nenovēroja lielāku risks, kā tiem, kuri lietoja NSPL īsāku laiku.

Pētnieki secināja, ka visu NSPL, tai skaitā naproksēna, lietošana ir saistīta ar paaugstinātu akūta miokarda infarkta risku. Risks, lietojot celekoksibu, bija līdzvērtīgs tradicionālajiem NSPL un tas bija zemāks nekā, lietojot rofekoksinu. Lielāks risks ir pirmajā NSPL lietošanas mēnesī un lietojot lielas NSPL devas.

 

AVOTS: Bally M, Dendukuri N, Rich B, et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ 2017;357:j1909.

 

Uz augšu ↑