Cilvēki, kuri slimo ar šizofrēniju mirst jaunāki

Doctus . | 2017. gada 19. septembris

Cilvēkiem, kuri slimo ar šizofrēniju, mirstības rādītāji ir trīs reizes augstāki katru gadu nekā cilvēkiem bez šizofrēnijas , un šizofrēnijas pacienti mirst vidēji astoņus gadu agrāk nekā cilvēki bez šizofrēnijas, secināts Kanādā veiktā pētījumā. 

Pētnieki analizēja mirstības rādītājus un priekšlaicīgu mirstību cilvēkiem ar šizofrēniju un bez tās 20 gadu periodā.

Šis bija populācijā balstīts šķērsgriezuma pētījums. Tika identificēti visi individuālie nāves gadījumi Ontario, kas notika laika periodā 1993.-2012.gads. Tika rēķināta kopējā un cēloņa specifiskā vecuma un dzimuma standartizētā mirstība (ASMR), stratificētā visu cēloņu ASMR sadalījumā pēc sociāldemogrāfiskiem rādītājiem, kā arī tika aprēķināta priekšlaicīgā mirstība, izmantojot priekšlaicīgi zaudēto dzīves gadu aprēķinu metodi.

Papildus tika rēķināta mirstības biežuma attiecība (MRR), izmantojot negatīvo binomiālo regresiju, samērojot pēc vecuma, dzimuma, ienākumu līmeņa un miršanas gada.

Tika identificēti 31 349 nāves gadījumi pacientiem ar šizofrēniju un 1 589 902 nāves gadījumi personām bez šizofrēnijas. Mirstības biežums cilvēkiem ar šizofrēniju bija trīs reizes augstāks nekā cilvēkiem bez šizofrēnijas (samērotais MRR= 3,12; 95 % TI [3,06 – 3,17]). Visu cēloņu ASMR abās grupās samazinājās paralēli pētījuma periodā, samazinājums bija apmēram 35 % un augstāks tas bija vīriešu kohortā, starp personām ar zemākiem ienākumiem un tiem, kuri dzīvo lauku reģionos. Absolūtā ASMR atšķirība arī samazinājās pētījuma periodā (no 16,5 un 10,49 nāves gadījumi uz 1000 personām). Cēloņa specifiskā ASMR bija augstāka starp cilvēkiem ar šizofrēniju, biežākais nāves cēlonis bija asinsrites slimības, savukārt starp cilvēkiem bez šizofrēnijas biežākais nāves iemesls bija audzēji. Cilvēki ar šizofrēniju mirst vidēji astoņus gadus agrāk nekā cilvēki bez šizofrēnijas, tādejādi zaudējot vairāk potenciālos dzīves gadus.

Pētnieki secina, ka lai gan mirstības rādītāji ir samazinājušies  pacientiem ar šizofrēniju, tomēr vēl arvien ir daudz darba, lai samazinātu šo pacientu mirstību un izlīdzinātu to ar vispārējo populāciju.

 

AVOTS: Evgenia Gatov, Laura Rosella, Maria Chiu, Paul A. Kurdyak. Trends in standardized mortality among individuals with schizophrenia, 1993–2012: a population-based, repeated cross-sectional studyCanadian Medical Association Journal, 2017; 189 (37): E1177.

Uz augšu ↑