Vairāk nostaigāto soļu dienā saistīti ar zemākiem mirstības rādītājiem gados vecām sievietēm

Doctus . | 2019. gada 31. maijs

Gados vecākām sievietēm, nostaigājot vismaz 4400 soļus dienā, var samazināt visu cēloņu mirstības rādītājus, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā JAMA Internal Medicine.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp noieto soļu skaitu dienā un soļošanas intensitāti un visu cēloņu mirstību.

Šis bija perspektīvs kohorta pētījums, kurā iekļāva 18 289 sievietes, kuras piekrita katru dienu staigāšanas laikā nēsāt akselerometru 7 dienas. Kopumā 17 708 sievietes nēsāja un atgrieza atpakaļ ierīci; dati veiksmīgi tika lejuplādēti no 17 466 ierīcēm. No šīm sievietēm 16 741 bija lietojušas ierīces atbilstoši (>=10 stundas dienā un >= 4 dienas) un tika iekļautas pētījumā.

Pētījumā tika analizēts soļu skaits dienā un dažādi mērījumi par soļošanas intensitāti (1 minūtes kadence, 30 minūšu kadence, maksimālā 5 minūšu kadence, soļošanas ilgums, kad soļu skaits ir >= 40 soļi minūtē). Galvenais pētījuma iznākums bija visu cēloņu mirstība.

16 741 sievietēm, kuras atbilda iekļaušanas kritērijiem, vidējais vecums bija 72 gadi (SD 5,7 gadi), vidējais soļu skaits dienā bija 5499 soļi; no visa laika 51,4 % laika tika veikti 0 soļi minūtē, 45,5 % laika 1 – 39 soļi minūtē un 3,1 % laikā tika veikti vairāk kā 40 soļi minūtē. 4,3 novērošanas gadu laikā tika konstatēti 504 nāves gadījumi. Mediānais soļu skaits no zemākās līdz augstākai kvartīlei bija attiecīgi 2718, 4363, 5905 un 8442. Visu cēloņu mirstības draudu attiecība bija attiecīgi 1 (reference) zemākajai kvartīlei, 0,59 (95 % TI [0,47 – 0,75]), 0,54 (95 %TI [0,41 – 0,72]) un 0,42 (95 % TI [0,30 – 0,60]). HR samazinājās, pieaugot soļu skaitam, pieaugums tika novērots līdz apmēram 7500 soļiem dienā. Augstāka soļošanas intensitāte arī bija saistīta ar zemākiem mirstības rādītājiem, tomēr pēc samērošanas ar soļu skaitu dienā, visas šīs saistības zaudēja statistisko ticamību.

Pētnieki secināja, ka gados vecākām sievietēm aptuveni 4400 soļi dienā ir saistīti ar zemākiem mirstības rādītājiem, salīdzinot ar 2700 soļiem dienā. Vairāk soļi dienā, samazina arī mirstības rādītājus.

AVOTS: Lee IM, Shiroma EJ, Kamada M, et al. Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women. JAMA Intern Med. Published online May 29, 2019

Uz augšu ↑