Migrēna kā demences riska faktors

Doctus . | 2020. gada 26. jūnijs

Migrēna un demence ir galvenie invaliditātes cēloņi. Lai arī iepriekš veiktos pētījumos ir apstiprināta saistība starp migrēnu un demences risku, šajos pētījumos neanalizēja, vai ir atšķirības starp  migrēnu bez auras un ar auru.

Šī pētījuma mērķis bija izpētīt, vai migrēna ir demences riska faktors. Sekundārais mērķis bija izpētīt demences riska atšķirības indivīdiem ar migrēnu ar un bez auras.

Šis bija populācijā balstīts kohorta pētījums, kurā izmantoja iedzīvotāju reģistra datus. LĪdz dalībnieku 59 gadu vecumam sekoja līdzi ekspozīcijas – migrēnas attīstībai, pēc 60 gadu vecuma novēroja demences attīstību.  Pētījumā iekļāva tos, kuri dzimuši laika periodā 1935. - 1956.gads (n=1657 890). Indivīdiem, kuriem diagnosticēja migrēnu pirms 59 gadu vecuma (n=18 135) pielāgoja kontroles grupu (1 : 5), tāda paša dzimuma un vecuma bez migrēnas (n=1 378 346). Kopējā analīzē iekļāva 62 578 dalībniekus. Tika rēķināta draudu attiecība (HR) un 95 % TI, izmantojot Cox regresijas modeļus.  

Vidējais pētījuma dalībnieku vecums bija 49 gadi un 70 % bija sievietes. Mediānā 6,9 gadu novērošanas laikā 207 dalībniekiem ar migrēnu konstatēja demenci. Salīdzinot ar indivīdiem bez migrēnas, dalībniekiem ar migrēnu bija par 50 % augstāks demences risks (HR=1,50; 95 % TI [1,28 – 1,76]). Indivīdiem ar migrēnu bez auras demences draudu attiecība (HR) bija 1,19 (95 % TI [0,84 – 1,70]), un tiem, kuriem bija migrēna ar auru, HR bija 2,11 (95 % TI [1,48 – 3.00]).

Pētījuma rezultāti apstiprina hipotēzi, ka migrēna pusmūža vecumā ir saistīta ar demences risku vēlākos gados. Demences risks ir augstāks tiem, kuriem ir demence ar auru.

 

AVOTS: Islamoska S, JM Hansen, AM Hansen, et al. Migraine as a Risk Factor for Dementia: A National Register-based Follow-up Study, AHS, 2020

Uz augšu ↑