PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Fitohormoni un fitoestrogēni

L. Baltā, V. Eniņa
Zinātnes aprindās arvien lielākas cerības tiek liktas uz fitohormoniem; fitoestrogēni populārajā literatūrā jau nokļuvuši panacejas statusā – ar spēju kompensēt estrogēnu deficītu organismā, novērst ādas sausumu, paaugstināt tās elasticitāti un palēnināt novecošanos. Estrogēni mazina androgēnu kaitīgo ietekmi uz ādu un matu folikuliem, tāpēc tos lieto seborejas, aknes ārstēšanā. Estrogēni novērš arī sirds-asinsvadu saslimšanu, osteoporozes un pat Alcheimera slimības attīstību.

Augu hormoni - arī fitohormoni (angliski - phytohormones; plant hormones) ir fizioloģiski aktīvi ķīmiski savienojumi, kas regulē augu augšanu un attīstību. Pie fitohormoniem pieskaitāmi auksīns, giberelīni, citokinīni, abscizskābe, etilēns. Fitohormoni tiek pētīti saistībā ar jaunu medikamentu izstrādi, Nobela prēmija 2004. gadā tika piešķirta par ubikvitīna nozīmi pretvēža medikamentu izstrādē.

Augu hormoni - augšanas regulatori

Augu hormoni ir strukturāli saistītas mazas molekulas, kas veidojušās metabolisma rezultātā. Šie savienojumi ir svarīgs augu augšanas veicinātājs un atbildes reakcijas mediators uz biotisku un abiotisku stresu. Pēdējos gados vērojams progress zinātniskajā izpratnē par augu hormonu bioloģiju, bijuši atklājumi par hormonu biosintēzi, transportu, percepciju un atbildes reakciju. Ir noteikti receptori, kas uztver lielākos hormonus, un tas rada jaunas iespējas pētīt hormonu ķīmisko signalizāciju, apliecinot unikālā ubikvitīnu-proteasomu ceļa nozīmi hormonu signālos. Nākotnes uzdevums ir noskaidrot un izprast, kādā veidā augšanas procesā informācija tiek nodota ar hormoniem.

Santner A, Calderon-Villalobos LI, Estelle M. Plant hormones are versatile chemical regulators of plant growth. Nat Chem Biol 2009 May; 5(5): 301-307.

Dr. pharm. V. Eniņas komentārs

Diemžēl termini "fitohormoni" un "fitoestrogēni" bieži tiek izmantoti neprecīzi un pat nepareizi, tas nav viens un tas pats, kā varētu šķist. Būtībā tās ir pilnīgi atšķirīgas savienojumu grupas gan ķīmiskās uzbūves, gan darbības ziņā. Fitohormoni regulē augu augšanu un dažādus citus dzīvības procesus - ziedpumpuru ieriešanu, ziedēšanu, augļu un sēklu veidošanu. Kā redzams publikācijā, tad veiktais pētījums skar tikai augu hormonu bioloģiju. Savukārt fitoestrogēni ir augu biosintēzes produkti, kuru ķīmiskā struktūra un farmakoloģiskā aktivitāte ir līdzīga cilvēka dzimumhormonu struktūrai un darbībai. Fitoestrogēnu aktivitāte piemīt gan augu bioaktīvajām vielām, kuru uzbūves pamatā ir steroīdu struktūra (ciklopentānperhidrofenantrēna sistēma) - beta-sitosterolam, kampesterolam, stigmasterolam, gan arī vairākiem fenola atvasinājumiem - izoflavoniem, halkoniem, flavoniem, kas atrodami ne tikai ārstniecības, bet arī pārtikā lietojamos augos. Protams, pilnīgi iespējams - kādai fitohormonu grupai var būt arī fitoestrogēna aktivitāte, bet pagaidām informācija šajā jomā ir ļoti nepilnīga.

Fitoestrogēnu blakusparādības

Fitoestrogēni tiek plašie lietoti pēcmenopauzes klimaktēriskā sindroma ārstēšanā. Tomēr šīs terapijas blaknes vēl līdz galam nav skaidras. Lai šīs blakusparādības izvērtētu, tika veikta kontrolētu pētījumu meta-analīze.

Izvērtējot 174 nejaušināti kontrolētus pētījumus ar 9629 dalībniekiem, fitoestrogēnu blaknes tika konstatētas 92 pētījumos. Vispārējais blakusparādību biežums fitoestrogēnu grupā bija 2019/5502 (36,7%), bet kontroles grupā - 1824/4806 (38,0%), attiecīgi (P=0,2; IRR (sastopamības koeficients) - 1,01; 95% CI (uzticamības intervāls), 0,95-1,08). Salīdzinot dažādas blakusparādību kategorijas, tika konstatētas salīdzinoši augsta līmeņa kuņģa-zarnu trakta blakusparādības (P=0,003; IRR 1,28%; 95% CI, 1,08-1,50). Ginekoloģiskās (IRR 0,94; 95% CI 0,74-1,20), balsta-kustību aparāta (IRR 1,20; 95% CI, 0,94-1,53), neiroloģiskās (IRR 0,91; 95% CI, 0,70-1,19) un nespecifiskās blakusparādības (IRR 0,95; 95% CI, 0,88-1,03) ievērojami neatšķīrās starp grupām. Sievietēm, kas lietoja fitoestrogēnus, netika atrastas būtiskas blakusparādību atšķirības attiecībā uz endometrija hiperplāziju, edometrija vēzi un krūts vēzi.

Balstoties pierādījumos, secināts - fitoestrogēnu piedevas ir drošas attiecībā uz blaknēm ar viegliem kuņģa-zarnu trakta traucējumiem

Tempfer CB, Froese G, Heinze G, Bentz EK, Hefler LA, Huber JC. Side effects of phytoestrogens: a meta-analysis of randomized trials. Am J Med 2009 Oct; 122(10): 939-946.e9.

Dr. pharm. V. Eniņas komentārs

Secinājums ir loģisks, kaut arī ļoti vispārīgs - nav zināms, ar kādiem fitoestrogēniem - steroīdu vai flavonoīdu struktūras - pētījumi ir veikti un kāda rakstura ir bijušas kuņģa-zarnu trakta blakusparādības (sāpes? caureja? aizcietējums?). Kā jau minēju iepriekš, savienojumi ar fitoestrogēnu aktivitāti var būt arī uzturā lietojamos augos, savukārt šiem savienojumiem (īpaši, ja tas ir auga bioaktīvo vielu komplekss) var būt ne tikai fitoestrogēna, bet arī cita veida - kairinoša, savelkoša, laksatīva - darbība.

Phaseolus vulgaris L osteoprotektīvais efekts

Fitoestrogēni un fitoestrogēnus saturošie augi šobrīd tiek uzskatīti par patoloģiska estrogēna līmeņa potenciāliem ārstniecības līdzekļiem. Zinātnieku mērķis bija noskaidrot ar bagātīgu fitoestrogēnu līmeni apveltītā auga Phaseolus vulgaris L, sabiedrībā dēvēta par franču pupiņām, anti-osteoporotisko efektu.

Pētījumā tika izmantotas pieaugušas Sprague-Dawley žurkas, kam tika veikta bilaterāla ovarektomija (OVX) vai arī kas tika fiktīvi operētas. Kontroles grupa - OVX un fiktīvi operētās žurkas - saņēma transporta šķīdumu, divas citas OVX grupas saņēma 0,15 mg/kg estradiola un 1 g/kg P. vulgaris L sēklu ekstrakta (MPV) perorāli 10 nedēļas (10 žurkas katrā grupā). Sekcijā tika savāktas asinis, urīns, kauli, dzemde. Serumā tika novērtēts estradiola, kalcija (Ca), fosfora, sārmainās fosfatāzes līmenis, Ca urīnā. Kaulos tika novērtēts kaulu blīvums, minerālu sastāvs, mehāniskā izturība.

Salīdzinājumā ar OVX kontroles grupu - MPV (1 g/kg p/o) serumā ievērojami pazeminājās sārmainā fosfatāze, reducējās seruma tartarāta rezistence uz skābo fosfatāzi un pazeminājās urīna Ca līmenis. Šie faktori paaugstināja kaulu blīvumu un izturību, paaugstinājās Ca saturs kaulos; uzlaboto kaulu mikroarhitektūru novērtēja elektronmikroskopiski. Netika novērots atrofiskas dzemdes svara pieaugums, ko skaidroja ar MPV terapiju.

Secinājumi - MPV ārstēšana izrādījās laba profilakse estrogēnu deficīta radītai osteopēnijai, neietekmējot dzemdes masu. Daudzsološie rezultāti prasa tālāku franču pupiņu kā potenciāla postmenopauzes osteoporozes ārstēšanas līdzekļa izpēti.

Shirke SS, Jadhav SR, Jagtap AG. Osteoprotective effect of Phaseolus vulgaris L in ovariectomy-induced osteopenia in rats. Menopause 2009 May-Jun; 16(3): 589-596.

Dr. pharm. V. Eniņas komentārs

Parastā jeb dārza pupiņa (saukta arī par franču vai turku pupiņu, lai atšķirtu no lauka jeb cūku pupām Vicia faba) ir augs, ko plaši audzē visā pasaulē kā pārtikas, ārstniecības un dekoratīvo augu. Pārtikā no auga izmanto sēklas (pēc lieluma, formas, krāsas dažādas pupiņas), medicīnā izmanto galvenokārt balto pupiņu pākstis bez sēklām, kaut gan arī pašām sēklām ir ietekme uz cilvēka veselību. To, ka pupiņu izmantošana uzturā dod ne tikai enerģētisku efektu, bet arī labvēlīgi ietekmē veselību, zināja jau Senajā Ķīnā 2800 gadu pirms mūsu ēras. Arī senie romieši pupiņas izmantoja ne tikai par ēdienu, bet arī par izejvielu kosmētikas līdzeklim lomentum - tas bija pūderis, kas uzlaboja ādas stāvokli, veicināja grumbu izzušanu. Kā rāda pētījuma rezultāti, īpaši kaulu struktūras novērtējums elektronmikroskopiski, tad pupiņu sēklas tiešām var noderēt kā līdzeklis kaulu veselības saglabāšanai postmenopauzes periodā.

Estrogēnu, fitoestrogēnu un ierobežotas kalorāžas efekti

Izziņai. Harmala Peganum harmala ir Nitrariaceae dzimtas augs ar izcelsmes vietu Indijas austrumu reģionā, citi nosaukumi - stepes rūta, Sīrijas rūta. Latvijā maz pazīstams. Šis augs plaši tiek lietots alternatīvajā medicīnā (ājurvēdā) menstruāciju problēmu ārstēšanā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot 17-beta-estradiola (E2), Peganum harmala ekstrakta (PHE) un ierobežotas kalorāžas (CR) ārstēšanas efektu uz žurku oksidatīvo stresu un hepatotoksicitāti. Pieaugušas žurkas tika sadalītas četrās grupās: kontroles grupa ar brīvu pieeju barībai, E2 terapijas grupa, PHE terapijas grupa un CR grupa, kuras barība tika dota kontroles grupai. Novecošanās procesā ievērojami samazināja dismutāzes superoksīdu (SOD), katalāzi (CAT) un glutationa peroksidāzi (GPX), bet palielināja laktāta dehidrogenāzi (LDH), gamma-glutamil-transferāzi (GGT), aspartāt- un laktāt-aminotransferāzes (AsAT un AlAT) aktivitāti aknās. Novecošanā pieauga lipīdu peroksidācijas līmenis, histoloģiskās izmaiņas un samazinājās E2 līmenis. Tajā pašā laikā E2, PHE un CR terapija palielināja 17-beta-estradiolu un pazemināja hepatiskās disfunkcijas parametrus un lipīdu peroskidāciju, kā arī histoloģiskās izmaiņas aknās.

Secinājumi - PHE un CR antioksidatīvā un hepatoprotektīvā aktivitāte palielina E2 līmeni. Turpmākie E2 ārstniecisko īpašību pētījumi ar vīriešiem varētu viest skaidrību attiecībā uz klīnisko lietošanu.

Hamden K, Carreau S, Ayadi F, Masmoudi H, El Feki A. Inhibitory effect of estrogens, phytoestrogens, and caloric restriction on oxidative stress and hepato-toxicity in aged rats. Biomed Environ Sci 2009 Oct; 22(5): 381-387.

Dr. pharm. V. Eniņa: Šo pētījumu neņemos komentēt, jo nav skaidrs, kas novecošanas procesā samazināja SOD, CAT un GPX, bet palielināja LDH, GGT AsAT un AlAT aktivitāti aknās. Tāpat secinājumā nav īsti skaidra sakarība starp harmalas ekstrakta izmantošanu (to pamatā izmanto menstruāciju problēmu ārstēšanā) un turpmākiem E2 ārstniecisko īpašību pētījumiem ar vīriešiem attiecībā uz klīnisko lietošanu. Vispār attiecībā uz harmalu esmu noskaņota diezgan skeptiski - tas ir indīgs augs, par kura lietošanu garšauga statusā informāciju atrast neizdevās (varbūt slikti meklēju), tāpat arī par lietošanu menstruāciju problēmu risināšanā man pieejamos avotos informācija ir ļoti skopa.

 Estrogēnu aizsargefekts un žurku sēklinieku parametri

Šajā pētījumā tika novērota 17-beta-estradiola (E2), Peganum harmala ekstrakta (PHE) un ierobežotas kalorāžas (CR) ārstēšanas efekts uz sēklinieku parametriem. 12 mēnešus veci žurku tēviņi četrus mēnešus tika ārstēti ar E2 vai PHE, vai CR (40%). Rezultāti pierādīja, ka estrogēni un CR var profilaktiski aizsargāt vīrišķās gonādas no testosterona un E2 līmeņa pazemināšanās, kā arī samazināt aromatāzi un estrogēnu receptoru gēna ekspresiju. Mazkaloriju diēta veicina spermatoģenēzi un estrogēnu antioksidantu ietekmi, aizkavējot novecošanos. Estrogēns aizkavēja testikulāro šūnu bojājumu, kas noved pie funkcionālas novecošanās, tādējādi estrogēni aizsargā reproduktīvo funkciju no reaktīvā skābekļa, kas veidojas lielā daudzumā, novecojot sēkliniekiem.

Hamden K, Silandre D, Delalande C, Elfeki A, Carreau S. Protective effects of estrogens and caloric restriction during aging on various rat testis parameters. Asian J Androl 2008 Nov; 10(6): 837-845.

Dr. pharm. V. Eniņas komentārs

Arī šo pētījumu komentēt pagrūti, jo antioksidatīvo efektu organismā nodrošina ne tikai estrogēni, bet arī citi savienojumi - vitamīni (tokoferoli), karotinoīdi, mikroelementi. Varbūt mazkaloriju diētā bija arī kaut kas no tiem... Bet kopumā pētījuma rezultāti ir iepriecinoši.

Fermentētu sojas pupiņu antidiabētiskais efekts

Jau vēsturiski novērots, ka ar 2. tipa diabētu Āzijas populācijā slimo retāk nekā rietumvalstīs dzīvojošie. Viens no saslimšanu mazinošiem cēloņiem - Āzijas iedzīvotāji uzturā lieto fermentētu sojas pupiņu produktus, kas ir unikāla šā reģiona diētas sastāvdaļa. Viena no hipotēzēm - reģiona diētas fitoestrogēni un sojas fermenti var palēnināt 2. tipa cukura diabēta progresēšanu.

Pārskats apkopo datus par fermentēto sojas pupiņu profilaktisko iedarbību uz 2. tipa cukura diabētu gan eksperimentos ar dzīvniekiem, gan klīniskos un epidemioloģiskos pētījumos. Eksperimentālie pārtikas pētījumi ar laboratorijas dzīvniekiem un cilvēkiem pierāda, ka sojas olbaltumu un izoflavonoīdu lietošana uzlabo glikozes kontroli un samazina insulīna rezistenci. Tādi korejiešu fermentētie sojas produkti kā doenjang, kochujang un chungkookjang satur izmainītas struktūras izoflavonoīdus un mazus bioaktīvus peptīdus, kas veidojas fermentācijas procesā. Daži pētījumi pierāda insulīna rezistences un insulīna sekrēcijas uzlabošanos, ja lieto šos fermentētos produktus.

Tādējādi fermentēti sojas pupiņu produkti var kalpot 2. tipa cukura diabēta profilaksei. Lai gan trūkst gala secinājumu eksperimentāliem pētījumiem ar cilvēkiem, pierādījumi apliecina fermentēto sojas pupiņu produktu priekšrocības 2. tipa cukura diabēta profilaksē, salīdzinot ar nefermentētu soju.

Kwon DY, Daily JW 3rd, Kim HJ, Park S. Antidiabetic effects of fermented soybean products on type 2 diabetes. Nutr Res 2010 Jan; 30(1): 1-13.

Dr. pharm. V. Eniņas komentārs

Sojas pupiņas ir bagātas ar olbaltumvielām, kuru fermentācijas procesā veidojas šo lielo molekulu skaldprodukti - peptīdi un pat brīvās aminoskābes. Būtībā process, kas notiek cilvēka organismā, pārstrādājot (sagremojot) olbaltumvielas, šeit tiek sākts fermentācijas laikā, un cilvēka organisms saņem jau gatavus, sava organisma vielmaiņai vieglāk izmantojamus olbaltumvielu fragmentus, tā taupot enerģiju un novēršot iespējamās kļūmes vai kādus nevēlamus blakusproduktus natīvu olbaltumvielu pārstrādē. Līdz ar to fermentēti sojas produkti organismam rada mazāku slodzi un netieši var pozitīvi ietekmēt dažādas tā funkcijas.

Kochujang (sarkano piparu un sojas pupiņu pasta) uzlabo glikozes homeostāzi

Tas, ka sarkanais pipars un sojas pupiņas var pārveidot glikozes metabolismu, bija zināms jau iepriekš, tajā pašā laikā trūka pētījumu par kochujang (fermentēta sarkano piparu un sojas pupiņu pasta) antidiabētisko efektu. Tāpēc tika pētīta kochujang ietekmētā beta-šūnu insulīna sekrēcija un/vai perifērā insulīna rezistence 90% diabētiskām žurkām ar parkreatektomiju ar augsta tauku satura diētu. Ar diabētu slimas žurkas astoņas nedēļas tika barotas ar augsta tauku satura diētu, kas saturēja divu tipu 5% kochujang vai ekvivalentu daudzumu barības. Divu tipu kochujang tika izgatavota, fermentējot dažādus meju (sojas pupiņu) veidus, sarkano piparu, lipīgo rīsu un iesalu. Meju tika gatavots, tradicionāli fermentējot sojas pupiņas (TMK), vai ar modernu metodi, kultivējot ar Bacillus subtilus un Aspergillus sojae (MMK).

Rezultātā TMK un MMK diabētiskajām žurkām samazināja ķermeņa masu, viscerālos taukus, seruma leptīna līmeni bez apēsto kaloriju pārveides, salīdzinot ar kontroles grupu. TMK un MMK uzlaboja arī glikozes toleranci, paaugstinot jutību pret insulīnu, bet nepastiprinot glikozes stimulēto insulīna sekrēciju. Kochujang diēta reducēja hepatiskās glikozes daudzumu un triglicerīdu akumulāciju, kā arī glikogēna uzkrājumus.

Secināts, ka sarkano piparu un fermentēto sojas pupiņu maisījums kochujang diētā diabētiskām žurkām uzlaboja glikozes homeostāzi, reducējot insulīna rezistenci, bet neuzlabojot beta-šūnu funkciju. Uzlabojums saistīts ar aknu tauku uzkrājuma samazinājumu, aktivizējot adenozīnmonofosfāta kinēzi.

 

Kwon DY, Hong SM, Ahn IS, Kim YS, Shin DW, Park S. Kochujang, a Korean fermented red pepper plus soybean paste, improves glucose homeostasis in 90% pancreatectomized diabetic rats. Nutrition 2009 Jul-Aug; 25(7-8): 790-799. Epub 2009 Feb 28.

Dr. pharm. V. Eniņas komentārs

Šo pētījumu komentēt diezgan grūti, jo nav īsti skaidra kochujang gatavošanas tehnoloģija. TMK un MMK, tātad ar dažādām metodēm fermentētas sojas pupiņas, kochujang sastāvā ir kopā ar sarkano piparu, lipīgo rīsu un iesalu, kas arī ir bagāti ar dažādām augu bioloģiski aktīvajām vielām, līdz ar to arī tām var būt kāda ietekme uz pētāmajiem procesiem. Bet rezultāti tiek attiecināti tikai uz TMK un MMK. Galvenais, protams, ir tas, ka rezultāti pozitīvi - tas tad arī runā par labu fermentētiem produktiem.

Dzimumhormonu un fitoestrogēnu ietekme uz sirds slimībām

Kardiovaskulārā slimība (KVS) ir viens no galvenajiem saslimstības un mirstības cēloņiem gan sievietēm, gan vīriešiem visā pasaulē. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas aplēsēm, 2015. gadā gandrīz 20 miljoni cilvēku katru gadu mirs no KVS. Ir labi zināms, ka vīrieši un sievietes atšķiras ne tikai pēc pamata sirds parametriem, bet arī pēc KVS klīniskajām izpausmēm, diagnostikas un ārstēšanas rezultātiem. Sievietēm sirds slimības attīstās vēlāk nekā vīriešiem. Šīs atšķirības saistītas ar estrogēnu zudumu menopauzes laikā, lai gan sirds-asinsvadu slimību dzimuma dismorfisma bioloģiskais skaidrojums ir daudz sarežģītāks un, šķiet, diez vai skaidrojams tikai ar estrogēnu. Pārskatā dzimumu atšķirību KVS patofizioloģija tiek apspriesta, ņemot vērā dzimumhormonu ietekmi uz hormonālajiem receptoriem un diētas ietekmi uz sirds-asinsvadu slimībām.

Bhupathy P, Haines CD, Leinwand LA. Influence of sex hormones and phytoestrogens on heart disease in men and women. Womens Health (Lond Engl). 2010 Jan; 6(1): 77-95.

Dr. pharm. V. Eniņas komentārs

Cilvēka organisms ir vienota un līdz zināmam brīdim sevi pašregulējoša sistēma, kas veiksmīgi tiek galā ar dažādiem nevēlamiem endogēniem un eksogēniem faktoriem. Novecošanās process saistās ar dažādām izmaiņām organismā, bet menopauze un andropauze ir tikai redzamākie, pamanāmākie procesi. Un nebūt ne tie būtiskākie. Tā kā ik cilvēks ir arī individualitāte ar savu temperamentu, raksturu, vielmaiņas norises īpatnībām, tad KVS ietekmējošie faktori un to savstarpējās kombinācijas var būt ļoti daudzveidīgas. Reducēt tās tikai uz dzimumhormoniem un fitoestrogēniem nozīmē aplūkot problēmu tikai no viena un samērā šaura skatpunkta.