PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ādas un gļotādas izpausmes stacionētiem bērniem ar Covid–19

Doctus
Ādas un gļotādas izpausmes stacionētiem bērniem ar Covid–19
Pixabay.com
Lai raksturotu ādas un gļotādas iesaisti un tās nozīmi pediatrisko pacientu vidū, kas inficēti ar SARS–CoV–2, tika veikts aprakstošs, analītisks pētījums Madridē, Spānijā – vienā no šobrīd visvairāk skartajiem Covid–19 reģioniem.

Pētījums ilga no 2020.gada novembra līdz šā gada martam, tajā tika iekļauti 50 pediatriskās populācijas pacienti. Divdesmit vienam no šiem pacientiem bija ādas un gļotādas izpausmes: makulopapuloza eksantēma (18), konjunktīvas hiperēmija (17) un zemeņu mēle vai hiperemēta lūpu gļotāda (9). Astoņpadsmit pacienti atbilda MIS–C jeb multisistēmas iekaisuma sindroma kritērijiem. Tie pacienti, kam bija ādas un gļotādas izpausmes, bija vecāki kā tie, kam šādas izpausmes netika novērotas. Lielākoties pacienti ar ādas un gļotādas izpausmēm bija ar sliktāku vispārējo stāvokli un izteiktu tahikardiju. Šiem pacientiem bija augstāki CRO un D-dimēru rādītāji, zemāks limfocītu skaits.

Pētījumā tika novērots un secināts, ka pacienti ar ādas un gļotādu izpausmēm bija ar augstāku risku nonākt intensīvās aprūpes palātās (izredžu attiecība 10,24, 95 % TI: 2,23–46,88; p = 0,003).

Avots: Andina-Martinez D, Nieto-Moro M, Alonso-Cadenas JA, Añon-Hidalgo J, Hernandez-Martin A, Perez-Suarez E, Colmenero-Blanco I, Iglesias-Bouza MI, Cano-Fernandez J, Mateos-Mayo A, Torrelo A. Mucocutaneous Manifestations in Hospitalized Children with COVID-19. J Am Acad Dermatol. 2021 Apr 2:S0190-9622(21)00646-0. doi: 10.1016/j.jaad.2021.03.083. Epub ahead of print. PMID: 33819537.