PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Agrīni sākta terapija ar oseltamivīru uzlabo gripas iznākumu hospitalizētu bērnu vidū

Doctus
Agrīni sākta terapija ar oseltamivīru uzlabo gripas iznākumu hospitalizētu bērnu vidū
Pixabay.com
Šā brīža rekomendācijas paredz oseltamivīra ordinēšanu visiem bērniem, kas hospitalizēti gripas dēļ. Taču līdz šim pieejami tikai ierobežoti pierādījumi tā efektivitātei slimnīcas apstākļos. Lai noskaidrotu, vai agrīna oseltamivīra terapija hospitalizētiem bērniem ar gripu ir saistīta ar labāku veselības iznākumu, tika veikts daudzcentru retrospektīvs pētījums.

Šajā petījumā iekļāva 55 799 bērnus līdz 18 gadu vecumam, kuri nonākuši bērnu slimnīcā gripas dēļ laikā no 2007.gada oktobra līdz 2020.gada martam. Pētījumā noteiktā ekspozīcija ir oseltamivīra nozīmēšana stacionēšanas dienā vai nākamajā dienā. Galvenais pētījuma iznākums bija dienu skaits, kas pavadīts slimnīcā. Sekundārie iznākumi – atkārtota hospitalizācija septiņu dienu laikā, pārvešana uz intensīvās aprūpes palātām stacionēšanas otrajā dienā vai vēlāk, nāve slimnīcā vai nepieciešamība pieslēgt pie ECMO. Lai salīdzinātu iznākumu starp bērniem, kas saņēma oseltamivīru agrīni un kas nesaņēma, tika izmantoti jaukto efektu modeļi. Tāpat iznākumus salīdzināja pēc augsta riska apakšgrupām – vecuma, hroniskas slimības, agrīnas kritiskas slimības un bronhiālās astmas anamnēzes.

Vidējais pacientu vecums kohortā bija 3,61 gads (1,03–8,27); 56 % bija zēni. No visas pētījuma grupas 33 207 (59,5 %) oseltamivīru saņēma agrīni. Tika konstatēts, ka bērni, kas saņēma oseltamivīru stacionēšanas dienā vai nākamajā dienā bija ar īsāku dienu skaitu, kas pavadīts slimnīcā (3 pret 4 dienām) un mazāku iespējamību tikt atkārtoti stacionētiem (3,5 % pret 4,8 %; pielāgotā iespēju attiecība 0,72; 95 % TI 0,66–0,77), nonākt intensīvās aprūpes palātās (2,4 % pret 5,5 %; pIA 0,41; 95 % TI 0,37–0,46). Arī nāves risks vai iespējamība tikt pieslēgtam pie ECMO bija zemāka šajā pacientu grupā (0,9 % pret 1,4 %; pIA 0,63; 95 % TI 0,54–0,73).

Šā pētījuma rezultāti atbalsta šā brīža rekomendācijas agrīnai oseltamivīra izmantošanai bērniem, kas tiek hospitalizēti gripas dēļ.

Avots: Walsh PS, Schnadower D, Zhang Y, Ramgopal S, Shah SS, Wilson PM. Association of Early Oseltamivir With Improved Outcomes in Hospitalized Children With Influenza, 2007-2020. JAMA Pediatr. Published online September 19, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.3261