PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Būs jauni aptieku atvēršanas kritēriji

Doctus
Būs jauni aptieku atvēršanas kritēriji
Darbs pie aptieku kritēriju pārskatīšanas tika sākts pagājušajā gadā, lai veicinātu racionālāku aptieku izvietojumu. Tā rezultātā tapuši grozījumi MK noteikumos. Kas plānots?
  • Apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu, kas nepārsniedz 4000, varēs izvietot vienu aptieku. Šobrīd —  divas aptiekas.
  • Lai atvērtu vai izvietotu aptieku citā vietā, tā nedrīkstēs atrasties tuvāk par 500 metriem no jau esošas aptiekas. Paredzēti izņēmumi: individuālo farmaceitu piederošajām aptiekām; ja aptieku atvērs lielos tirdzniecības centros, slimnīcu teritorijās, ja ārpus slimnīcas tuvāk par 500 metriem būs cita aptieka.
  • Vienam aptieku īpašniekam slimnīcas teritorijā drīkstēs piederēt tikai viena aptieka.

Pēc ZVA datiem, Latvijā 2019. gadā bija 766 aptiekas, bet efektīvas sistēmas nodrošināšanai būtu jābūt 480 aptiekām jeb par 37% mazāk. OECD dati rāda, ka farmaceitu skaits uz 100 000 iedzīvotāju atbilst vidējam OECD valstu rādītājam, kamēr aptieku skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir par 44% lielāks nekā vidēji OECD valstīs. Aptieku skaits palielinās lieltirgotavu īpašumā esošo aptieku ķēdēs, individuālo aptieku vai mazāko aptieku tīklu skaitam samazinoties. Rezultātā aptieku konkurence samazinās, aptieku skaitam kopumā nemainoties, bet uz 100 000 iedzīvotāju katru gadu pat palielinoties.

Izmaiņas pēc to apstiprināšanas valdībā, neietekmēs jau atvērto aptieku atrašanās vietu.

Foto: Freepik.com