PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Anaplastiska vairogdziedzera vēža kopējo izdzīvotību ietekmējošie faktori

Doctus
Anaplastiska vairogdziedzera vēža kopējo izdzīvotību ietekmējošie faktori
DCStudio on Freepik
Anaplastiska vairogdziedzera vēža (AVV) gadījumā izdzīvotības rādītāji joprojām saglabājas zemi – šis ir agresīvākais no vairogdziedzera vēža apakštipiem. Tomēr, šobrīd pieejamās mērķa un imūnterapijas metodes paver jaunas iespējas slimības ārstēšanā. Lai novērtētu, kā ārstēšanas stratēģijas izvēle un vēzi raksturojošie lielumi ietekmē kopējo izdzīvotību (overall survival), tika veikts retrospektīvs gadījumu sēriju pētījums.

Pētījuma kohortā tika salīdzināti 97 pacienti ar biopsijā apstiprinātu AVV (vidējais vecums diagnozes brīdī – 70 [38–93] gadi; 62 % sievietes, 88 % baltās rases, 61 % nesmēķētāji). AVV noteikšanas brīdī 18 pacientiem (19 %) bija IVA stadija, 19 (20 %) IVB stadija un 53 (55 %) IVC stadija. BRAF statuss tika noteikts 38 pacientiem, no tiem 18 (47 %) tika noteiktas BRAF–V600E variācijas un 20 (53 %) BRAF savvaļas (wild) tips. Pētījumā laikā ķirurģisku terapiju saņēma 44 (45 %) pacienti, ķīmijterapiju 41 (43 %), definatīvu vai adjuvantu staru terapiju,  34 (35 %) un mērķa terapiju 28 (29 %). Vidējā kopējā izdzīvotība šajā kohortā bija 6,5 (95 % TI 4,3–10,0) mēneši. Zemāki dzīvildzes rādītāji tika novēroti tiem pacientiem, kas nesaņēma ķirurģisku terapiju (riska attiecība [RA] 2,12; 95 % TI 1,35–3,34 salīdzinājumā ar tiem, kas ķirurģisku terapiju saņēma), ķīmijterapiju (RA 3,28; 95 % TI 1,99–5,39 salīdzinājumā ar tiem, kas ķīmijterapiju saņēma) un definatīvu vai adjuvantu staru terapiju (RA 2,47; 95 % TI 1,52–4,02 salīdzinājumā ar tiem, kas staru terapiju saņēma). Daudzvariantu statistiskajā analīzē lielāks vecums diagnozes brīdī (RA 1,03; 95 % TI 1,02–1,06), tumora stadija IVC (RA 2,65; 95 % TI 1,35–5,18) un nesaņemta definatīva vai adjuvanta staru terapija (RA 1,90; 95 % TI 1,01–3,59) saistīta ar sliktāku kopējo izdzīvotību.

Šajā retrospektīvā viencentra kohortas pētījumā tika secināts, ka zemāka vēža stadija, jaunāks pacienta vecums un iespēja/indikācijas saņemt definatīvu vai adjuvantu staru terapiju saistīti ar labāku AVV izdzīvotības ilguma prognozi.

Avots: Wu SS, Lamarre ED, Yalamanchali A, et al. Association of Treatment Strategies and Tumor Characteristics With Overall Survival Among Patients With Anaplastic Thyroid Cancer: A Single-Institution 21-Year Experience. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online February 09, 2023. doi:10.1001/jamaoto.2022.5045