PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ar alkoholu saistītas mirstības iemesli 15–24 gadus veciem jauniešiem: novērojumu pētījums Dānijā

Doctus
Ar alkoholu saistītas mirstības iemesli 15–24 gadus veciem jauniešiem: novērojumu pētījums Dānijā
Pixabay.com
Nelaimes gadījumi, pašnāvības, vardarbība – tie ir biežāk sastopamie iemesli nedabīgai nāvei jauniešu vidū, turklāt alkohols ir viens no vadošajiem riska faktoriem šo notikumu attīstībā. Dāņu pētnieku mērķis bija noskaidrot, kādi ir biežāk sastopamie apstākļi ar alkoholu saistītos nāves gadījumos pusaudžu un jaunu pieaugušo (15–24 gadi) vidū, un vai cilvēka socioekonomiskais raksturojums/etniskā izcelsme šos faktorus jebkā ietekmē.

Tika analizēti visi 15–24 gadus vecu jauniešu nāves gadījumi Dānijā no 2010.–2019.gadam. Manuāli tika pārskatītas miršanas apliecības, kurās minēts nāves iemesls, autopsiju un bioķīmisko izmeklējumu rezultāti, liecinieku stāstījumi par notikušo. Arī noderīga informācija, kas izgūta no medijiem par ar alkoholu saistītu nāves gadījumu (negadījumi [avārijas, slīkšana, saindēšanās], suicīds, vardarbība) tika ņemta vērā. Attiecīgi tālāk tika dizainēts uz populāciju balstīts gadījumu kontroles pētījums, iekļaujot desmit pēc dzimuma un vecuma pielāgotas kontroles uz vienu gadījumu, lai testētu, vai ar alkoholu saistītas nāves gadījumā ir iesaistīts kāds socioekonomisks faktors. Lai novērtētu etnisko ietekmi, tika ņemts vērā mirušā imigrācijas statuss.

Desmit gadu periodā Dānijā bija notikušas 1783 nāves vecuma grupā no 15–24 gadiem. No tām 1067 (60 %) bija nedabīgas izcelsmes, attiecīgi mirstības rādītājs 14,8 (95 % TI 13,9–15,7) uz 100 000. No visiem nedabīgas nāves gadījumiem, 12 % bija saistīti ar alkoholu (n = 125), attiecīgi mirstības rādītājs 1,7 (1,4–2,0) uz 100 000; šis rādītājs, salīdzinot dzimumus, sievietēm bija 0,6 (0,3–0,8), vīriešiem 2,9 (2,3–3,4), attiecīgi 10 gadu laikā konstatēti 105 nāves gadījumi jauni vīriešu vidū, kur iesaistīts alkohols.

Lielākā daļa ar alkoholu saistīto nāves gadījumu notika piektdienās, sestdienās vai svētdienās (77,62 %). Visbiežāk tie bija nelaimes gadījumi (82 %), pašnāvības (19,15 %) un starppersonu vardarbība (4,3 %). Ar alkoholu saistītas bija 14 no 26 (54 %) slīkšanas gadījumiem un 10 no 25 (40 %) kritienu gadījumiem. Slīkšanas gadījumos parasti cilvēks bija viens notikuma brīdī, kamēr kritieni lielākoties notikuši ballītēs, krītot no balkona vai loga. Salīdzinot ar vispārējo populāciju, jauniešu vecāki, kam bērni miruši saistībā ar alkohola patēriņu nāves brīdī, lielākoties bija ar zemāku izglītības līmeni vai bija bezdarbnieki.

Avots: Caroline Holt Udesen et al. Alcohol-related mortality in 15–24-year-olds in Denmark (2010–2019): a nationwide exploratory study of circumstances and socioeconomic predictors. The Lancet, published:March 28, 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100620