PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ar hormonālo kontracepciju saistīta depresija un pēcdzemdību depresijas risks

Doctus
Ar hormonālo kontracepciju saistīta depresija un pēcdzemdību depresijas risks
Pixabay.com
Hormonālais jutīgums var būt kā riska faktors dažu depresīvo traucējumu attīstībā sievietēm – tas novērots dažādās menstruālā cikla fāzēs, perimenopauzē, pēc dzemdībām un sākot lietot hormonālo kohntracepciju. Līdz šim ievākts neliels daudzums pētījumu, kas atbalstītu depresīvu epizožu saistību ar sievietes reproduktīvo ciklu.

Lai noskaidrotu, vai anamnēze zināma depresīva epizode pēc hormonālās kontracepcijas sākšanas ir saistīta ar augstāku pēcdzemdību risku, tika veikts kohortas pētījums Dānijā, ievācot datus no 1995.–2017.gadam. Depresija, kas saistīta ar hormonālo kontracepciju definēta kā depresijas epizode 6 mēnešu laikā pēc kontracepcijas sākšanas, pēcdzemdību depresija – depresīva epizode 6 mēnešu laikā kopš dzemdībām.

No 188 648 sievietēm ar pirmajām dzemdībām, 5722 (3,0 %) (vidējai [SD] vecums 26,7 [3,9] gadi) anamnēzē bija depresija pēc hormonālās kontracepcijas sākšanas. 18 431 (9,8 %) sieviešu (vidējais [SD] vecums 27,1 [3,8] gadi) bija depresijas anamnēze bez kontracepcijas lietošanas. Sievietēm ar hormonālās kontracepcijas iniciētu depresiju bija augstāks pēcdzemdību depresijas risks nekā sievietēm, kam bija depresija bez hormonālās terapijas lietošanas anamnēzē (crude OR, 1,42 [95 % TI 1,24–1,64]; pielāgotais OR 1,35 [95 % TI 1,17–1,56]).

Šā pētījuma rezultāti norāda uz nepieciešamību izstrādāt jaunu stratēģiju klīniskai pēcdzemdību depresijas risku stratifikācijai, balstoties uz hormonjutīgu sieviešu apakšgrupas iekļaušanu kritērijos.

Avots: Larsen SV, Mikkelsen AP, Lidegaard Ø, Frokjaer VG. Depression Associated With Hormonal Contraceptive Use as a Risk Indicator for Postpartum Depression. JAMA Psychiatry. Published online April 26, 2023. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.0807