PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atklātā konkursā izraudzīti Rīgas Stradiņa universitātes padomes locekļi

Atklātā konkursā izraudzīti Rīgas Stradiņa universitātes padomes locekļi
FOTO: RSU
Rīgas Stradiņa universitātes padomes locekļu amatiem Veselības ministrijas izveidotā Nominācijas komisija virza 5 pretendentus: Gundaru Katlapu, Kārli Ketneru, Osvaldu Pugoviču, Peteru Gorecki (Peter Goretzki) un Przemislavu Rodkeviču (Przemysław Rzodkiewicz).

Dr. Gundars Katlaps ir Tampas (Florida) Vispārīgās slimnīcas Kardiotorakālās nodaļas vadītājs. Viņš ieguvis ārsta grādu un ķirurga specialitāti Latvijas Medicīnas akadēmijā un Stenforda universitātē, studējis aspirantūrā Virdžīnijas Medicīnas koledžā un Papvortas slimnīcā Kembridžā. G.Katlapam ir ilggadēja pieredze vadošos amatos ārstniecības iestādēs Virdžīnijas un Floridā, medicīnas pētniecības un izglītības jomā, kā arī vairāku gadu pieredze kardiotorakālās ķirurģijas rezidentūras programmas vadītāja amatā. G.Katlaps no 2014.gada līdz 2019.gadam bija Latvijas Valsts Goda Konsuls ASV, Virdžīnijas pavalstī.

Ekonomikas doktors Kārlis Ketners ir Finanšu ministrijas Budžeta attīstības politikas departamenta direktors un Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras profesors. Iepriekš viņš ir bijis Veselības ministrijas valsts sekretārs, arī Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors.

Ķīmijas doktors Osvalds Pugovičs kopš 2015.gada ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors, līdz tam ilgus gadus bijis direktora vietnieks. O.Pugovičs ir Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu padomes loceklis, kā arī Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes loceklis un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Profesors Pēteris Goreckis (Peter Goretzki) ir izveidojis un vada endokrīnās ķirurģijas nodaļu vienā no lielākajām pasaules universitātes slimnīcām - Šaritē - Berlīnes Universitātes slimnīcā (Charité - Universitätsmedizin Berlin), kā arī ir Starptautiskās Endokrīnās ķirurģijas asociācijas valdes loceklis. Iepriekš bijis galvenais ķirurgs Diseldorfas Akadēmiskajā slimnīcā, H.Heines Diseldorfas Universitātes profesors un Senāta loceklis u.c. Vairāk kā 440 zinātnisko publikāciju autors.

Medicīnas zinātņu doktors Przemislavs Rodkevičs (Przemysław Rzodkiewicz) ir Mazovijas vojevodistes Sabiedrības veselības inspekcijas Varšavā direktors. Iepriekš strādājis Polijas Sanitārajā ģenerālinspektorātā, bijis asistējošais profesors Varšavas Medicīnas universitātē, Kvalitātes nodrošināšanas fonda padomes loceklis, Augstākās izglītības vispārējās padomes loceklis, departamenta vadītājs Nacionālajā Geriatrijas, reimatoloģijas un rehabilitācijas institūtā. P.Rodkevičs Varšavas Medicīnas universitātē ieguvis doktora grādu medicīnas bioloģijā un farmācijas zinātņu maģistra grādu, kā arī SGH Varšavas ekonomikas skolā ieguvis EMBA.

Atlases konkursa kārtu laikā pretendenti prezentēja savu redzējumu par RSU galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, attīstot studiju kvalitāti un studiju pieredzi, kā arī zinātnes aktivitāti, kvalitāti un sadarbību, nostiprinot konkurētspēju Centrāleiropas, kā arī tika veikta padziļināta vadības kompetenču vērtēšana.

Pretendentiem bija noteiktas vairākas prasības, tostarp profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā, risku un iekšējās kontroles sistēmu vadībā, starptautiskajā sadarbībā, sadarbības tīklu veidošanā. Konkursā tika vērtētas kandidātu kompetences pārmaiņu vadībā, orientācijā uz attīstību, stratēģiskais redzējums u.c.

Nominācijas komisijas eksperti:

komisijas priekšsēdētāja - Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika;

komisijas locekļi - RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors Artūrs Kaļva; Izglītības un zinātnes valsts sekretārei Līga Lejiņa; zvērinātu advokātu biroja “Cobalt” vadošajs partneris Lauris Liepa un A/S “Prudentia” padomes loceklis Ģirts Rungainis;

neatkarīgie eksperti ar balstiesībām: BKUS valdes priekšsēdētājam Valts Ābols; Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore Raina Dūrējai-Dombrovska; Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis Alvils Krams; Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienības valdes sekretārs Juris Lazovskis; Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas izglītības pārvalde" vadītāja Kristīne Niedre-Lathere; Rīgas domes Attīstības komitejas galvenā referente Ilona Platonova; Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktors Māris Rēvalds;

padomdevēji bez balstiesībām: biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” juridiskā konsultante Krista Asmusa; RSU Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja Paulai Feldmane; Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Reģionālā biroja Latvijā pārstāvniecības vadītājs Uldis Mitenbergs.