PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bērnudārznieka psihiskā veselība un ekrāna laiks: satura atšķirības

Doctus
Bērnudārznieka psihiskā veselība un ekrāna laiks: satura atšķirības
Pixabay.com
Jau pierādīts, ka pārmērīgi ilgs ekrāna laiks dažādās bērnu vecumgrupās paaugstina risku attīstīties dažādām psihiskās veselības problēmām. Bet vai pastāv atšķirība iznākumā atkarībā no tā, ko bērns skatās?

Šo skaidroja pētnieki Šanhajā, Ķīnā, izvērtējot ilgtermiņa izmaiņas bērna (3–6 gadi) psihiskajā veselībā atkarībā no pie ekrāna pavadītā laika un tajā redzētā satura. Dati tika ievākti laikā no 2016. gada novembra līdz 2019. gada maijam, kad bērni bija 3–4 gadus veci (pirmais vilnis), 4–5 gadus veci (otrais vilnis) un 5–6 gadus veci (trešais vilnis). Kohortā tika iekļauts reprezentabls bērnudārznieku skaits. Pētījuma ekspozīcija: ekrāna laiks bērna 3, 5 un 6 gados (kopējas dienā un laiks, kas pavadīts skatoties konkrētu saturu – izglītojošās programmas, izklaidējošās programmas, ne bērniem paredzētas programmas, elektroniskās spēles un sociālie mediji).  Tika izvērtēta bērna psihiskā veselība 3, 5 un 6 gados, par ko ziņoja vecāki aptaujas anketas veidā.

No pētījumā iekļautiem 15 965 bērniem 8270 (51, 7 %) bija zēni un vidējais pirmā viļņa bērnu vecums (SD) bija 3,73 (0,30) gadi. Bērna attīstības laikā no 3 līdz 6 gadu vecumam, tika novērots izglītojošo programmu (≤ 1 h dienā: no 45,0 % [95 % TI 43,5–46,5 %] uz 26,8 % [95 % TI 25,3–28,3]) un izklaidējošo programmu (≤1 h dienā: no 44,4 % [95 % TI 42,8–45,9 %] uz 32,1 % [95 % TI 30,4–33,9 %]) ekrāna laika proporcijas samazinājums, kamēr pieauga sociālo mediju patēriņš (≤1 h dienā: no 1,5 % [95 % TI 1,2–1,9 %] uz 27,1 % [95 % TI [25,5–28,7 %]). Saistība starp bērna psihisko veselību un ekrāna laikā patērēto saturu atšķīrās. Aprēķinot uz kopējo ekrāna laiku, augstāks izglītojošo programmu patēriņš bija saistīts ar zemāku risku psihiskās veselības traucējumu attīstībai (pielāgotā iespēju attiecība [pIA] 0,73; 95 % TI 0,60–0,90), kamēr ne bērniem paredzēto programmu skatīšanās risku paaugstināja (pIA 2,82; 95 % TI 1,91–4,18). Neatkarīgi no satura, augstāks ekrāna laiks dienā bija saistīts ar psihiskās veselības traucējumiem pirmsskolas vecuma bērniem.

Pētījuma autori aicina ievērot ierobežojumus bērna ekrāna laikam dienā, kā prioritāti izvēlēties izglītojošo programmu skatīšanos, bet izvairīties no bērniem neparedzēta satura TV un citās un ierīcēs.

Avots: Wang H, Zhao J, Yu Z, et al. Types of On-Screen Content and Mental Health in Kindergarten Children. JAMA Pediatr. Published online December 04, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.5220