PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Holīnesterāzes inhibitori psihotisku simptomu ārstēšanā Alcheimera un Parkinsona slimības pacientiem

Doctus
Holīnesterāzes inhibitori psihotisku simptomu ārstēšanā Alcheimera un Parkinsona slimības pacientiem
Pixabay.com
Neirodeģeneratīvo slimību izraisīti psihotiskie simptomi ievērojami paaugstina slimības radīto slogu gan pacientam, gan aprūpētājam. Izteikta hipotēze, ka holīnesterāzes inhibitori varētu būt efektīvs līdzeklis psihotisko simptomu ārstēšanā šai pacientu grupai.

Lai kvantitatīvi novērtētu holīnesterāzes inhibitoru (donepezils, rivastigmīns, galantamīns) efektivitāti neiropsihiatrisko simptomu (halucinācijas, delūzijas) ārstēšanā pacientiem ar Alcheimera slimību (AS), Parkinsona slimību (PS) un Levi ķermenīšu demenci, tika veikts sistemātisks nejaušinātu, ar placebo kontrolētu pētījumu pārskats no tādām datu bāzēm kā PubMed, Embase, PsychInfo. Ievācot pētījumus, veica divpakāpju meta–analīzi, izmantojot nejaušināšanas efektu modeļus. Primārais pētījuma iznākums bija halucinācijas un delūzijas, sekundārs – jebkuri citi neiropsihiatriski simptomi.

Pētījumā tika atlasīti 17 derīgi klīniskie pētījumi par 6649 pacientiem (62,6 % sievietes, vidējais vecus 75,0 [8,2] gadi),  no tiem par AS 12 pētījumi un PS pieci pētījumi. Nebija pieejami pētījumi par Levi ķermenīša demenci pētniekiem interesējošā virzienā. Tika atrasta holīnesterāzes inhibitoru saistība Alcheimera slimības apakšgrupā ar delūzijas simptomu mazināšanos (-0,08; 95 % TI -0,14–-0,03; p = 0,06) un halucinācijas simptomu mazināšanos (-0,09; 95 % TI -0,14–-0,04; p = 0,003). Parkinsona slimības apakšgrupā līdzīgi, – tika novērots neliels delūzijas simptomātikas samazinājums (-0,14; 95 % TI -0,26–-0,01; p = 0,04) un halucināciju samazinājums (-0,08; 95 % TI -0,13–-0,03; p = 0,01).

Avots: d’Angremont E, Begemann MJH, van Laar T, Sommer IEC. Cholinesterase Inhibitors for Treatment of Psychotic Symptoms in Alzheimer Disease and Parkinson Disease: A Meta-analysis. JAMA Neurol. Published online June 26, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2023.1835