PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

24 % pieaugušo ar hipertensiju ir arī subklīnisks hipotiroīdisms

Doctus
24 % pieaugušo ar hipertensiju ir arī subklīnisks hipotiroīdisms
Freepik.com
Subklīniska hipotiroīdisma (SCH) izplatība bija 24 % pacientiem ar hipertensiju. Dalībniekiem ar normālu asinsspiedienu, SCH izplatība bija 17 %.

Pieaugot pacientu skaitam ar hipertensiju un ņemot vērā, ka SCH gadījumos nav izteiktu simptomu, bet iepriekš veiktos pētījumos ir pierādīta saistība starp hipertensiju un SCH, tomēr patoģenētiskā saistība arvien nav skaidra.

Pētījuma mērķis bija novērtēt subklīniska hipotiroīdisma izplatību un saistītos faktorus pacientiem ar hipertensiju.

Šķērsgriezuma pētījumā iekļāva 2818 pieaugušos. Hipertensija tika definēta kā asinsspiediens virs 140/90 mmHg, normāls asinsspiediens – zem 120/80 mmHg, paaugstināts asinsspiediens starp šīm abām vērtībām.

Personas ar subklīnisku hipotiroīdisku (SCH) tika definētas kā tādas, kurām ir normāls brīvā tiroksīna un brīvā trijodtironīna līmenis un patoloģiski paaugstināts vairogdziedzeri stimulējošā hormona (TSH) līmenis.

No 2818 pētījuma dalībniekiem 21 % bija hipertensija, 43 % - paaugstināts asinsspiediens un 36 % bija normāls asinsspiediens. Kopējā SCH izplatība bija 21 %. SCH izplatība bija augstāka starp tiem, kuriem bija hipertensija (24 %), salīdzinot ar dalībniekiem ar normālu asinsspiedienu (17 %), neatkarīgi no vecuma. SCH izplatība sievietēm bija ievērojami augstāka nekā vīriešiem: normāla asinsspiediena grupā (20 % pret 13 %), paaugstināta asinsspiediena grupā (28 % pret 18 %) un hipertensijas grupā (28 % pret 21 %).  SCH izplatība 60 gadus veciem vai jaunākiem hipertensijas pacientiem (86 % no kopējās pētījuma populācijas) bija ievērojami augstāka nekā normotensīvā populācijā: 29 % salīdzinājumā ar 18 %.

Daudzfaktoru analīzē paaugstināts sirdsdarbības ātrums bija statistiski ticami saistīts ar zemāku SCH izplatību cilvēkiem ar hipertensiju. Faktori, kas bija būtiski saistīti ar paaugstinātu SCH izplatību cilvēkiem ar hipertensiju, bija paaugstināts triglicerīdu līmenis, zema blīvuma lipoproteīnu holesterīns, TSH-receptoru antivielas, tiroglobulīna antivielas un glikozes līmenis tukšā dūšā.

SCH izplatība pacientiem ar hipertensiju bija salīdzinoši augsta un bija nozīmīga sieviešu populācijā. Lielāka uzmanība jāpievērš SCH gados vecākiem cilvēkiem, jo viņiem ir ar vecumu saistītā TSH fizioloģiskais pieaugums. Hipertensijas pacientiem rūpīgi jāuzrauga korelācija starp glikozes metabolisma līmeni un TSH.

AVOTS: Liu Q, Chang X, Wang Y, et al. Hypertension and subclinical hypothyroidism : a cross-sectional survey based on population in Gansu Province. researchsquare.com, 2022.