PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Abdomināla aptaukošanās paaugstina atkārtotu aterosklerotisku notikumu risku

Doctus
Abdomināla aptaukošanās paaugstina atkārtotu aterosklerotisku notikumu risku pēc notikuša mikokarda infarkta (MI), secināts Zviedrijā veiktā pētījumā.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt abdominālas aptaukošanās izplatību un tās saistību ar atkārtu kardiovaskulāru slimību pēc pirmā miokarda infarkta. 

Pētījumā izmantoja reģistru datus, tika identificēti 22 882 pacienti, kuriem 4 - 10 nedēļas iepriekš bijis MI. Dalībniekus novēroja uz atkārtotiem kardiovaskulāriem notikumiem: nefatāls MI, nāve koronāras sirds slimības dēļ, nefatāls vai fatāls išēmisks insults. Statistiskajai analīzei izmantoja Cox daudzfaktoru modeli.

Lielākajai daļai pacientu bija abdomināla aptaukošanās. 3,8 novērošanas gadu laikā 1232 vīrieši (7,3 %) un 469 (7,9 %) sieviešu piedzīvoja atkārtotu aterosklerotiskas kardiovaskulāras slimības gadījumu. Statistiskajā modelī pierādīja, ka augstāks risks uz atkārtotiem notikumiem ir tiem, kuriem ir lielāks vidukļa apkārtmērs (HR=1,22; 95 % TI [1,07 - 1,39]), salīdzinot piekto kvintīli ar pirmo. Paaugstināts risks tika novērots ceturtajā un piektaja kvintīlē (attiecīgi HR=1,21; 95 % TI [1,03 - 1,43] un HR=1,25; 95 % TI [1,04 - 1,5]). Vīriešiem novēroja līdzīgu saistību, savukārt sievietēm tika novērota U formas saistība. 

Pētnieki secināja, ka abdomināla aptaukošanās ir bieži sastopama pacientiem pēc miokarda infarkta un lielāks vidukļa apkārtmērs ir neatkarīgi saistīts ar augstāku atkārtotu kardiovaskulāru notikumu risku, īpaši vīriešiem. Tiek rekomendēts mērīt vidukļa apkārtmēru, lai identificētu pacientus ar paaugstinātu atkārtotu notikumu risku pēc miokarda infarkta. 

 

AVOTS: Mohammadi H, Ohm J, Discacciati A, et al. Abdominal obesity and the risk of recurrent atherosclerotic cardiovascular disease after myocardial infarction. European Journal of Preventive Cardiology, 2020