PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Agrīnas pirmās menstruācijas un gestācijas cukura diabēts

Doctus
Sievietēm, kurām pirmās menstruācijas sākas 11 gadu vecumā vai agrāk, ir augstāks gestācijas cukura diabēta risks, secināts Austrālijā veiktā pētījumā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp vecumu, kad sākas pirmās menstruācijas un gestācijas cukura diabētu. Kopumā tika analizēta informācija par 4749 sievietēm. Vecums, kad sākušās mēnešreizes, tika noskaidrots pētījums sākumā 2000.gadā, kad sievietēm bija 22 – 27 gadi. 12 novērošanas gadu laikā, informācija par gestācijas cukura diabētu tika apkopota par katru dzīvi dzimušo bērnu. Tika izmantota logaritmiskā binominālā regresijas analīze, lai aprēķinātu relatīvo risku un 95 % TI. Rezultāti tika samēroti pēc mātes augstākās iegūtās izglītības pakāpes, policistiskā olnīcu sindroma, fiziskajām aktivitātēm un ķermeņa masas indeksa. Vidējais pirmo menstruāciju vecums bija 12,9 gadi (standartdeviācija – 1,4). Gestācijas cukura diabēts tika konstatēts 357 sievietēm (7,5 %). Salīdzinot ar sievietēm, kurām pirmās menstruācijas sākās 13 gadu vecumā, sievietēm, kurām menstruācijas sākās 11 gadu vecumā vai agrāk, bija par 51 % lielāks gestācijas cukura diabēta risks (RR=1,51; 95 % TI [1,10 – 2,07]) pēc samērošanas ar citiem gestācijas cukura diabēta riska faktoriem.   

Pētnieki secina, jo agrīnāk sākas menstruācijas, jo lielāks risks, ka vēlāk attīstīsies gestācijas cukura diabēts. Nepieciešami papildus perspektīvi pētījumi, lai apstiprinātu šo saistību.

AVOTS: Schoenaker DAJM, Mishra GD. Association Between Age at Menarche and Gestational Diabetes Mellitus: The Australian Longitudinal Study on Women's Health. Am J Epidemiol, 2017,  1-8.