PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Akupunktūra migrēnas profilaksei

Doctus
Akupunktūras ilgtermiņa profilaktiskais efekts uz migrēnu ir neskaidrs. Tādēļ pētījuma mērķis bija novērtēt īstās akupunktūras ilgtermiņa efektu, salīdzinājumā ar viltus akupunktūru un kontroles grupu migrēnas profilaksē.

Šis bija 24 nedēļu nejaušināta iedalījuma klīniskais pētījums (4 nedēļas ārstēšana un 20 nedēļas novērošana). Dalībnieki nejaušināti tika iedalīti trīs grupās: saņēma īstu akupunktūru, saņēma viltus akupunktūru un kontroles grupa. Kopumā pētījumā piedalījās 249 dalībnieki vecumā no 18 līdz 65 gadiem, visiem dalībniekiem bija migrēna bez auras un migrēna bija vidēji 2 – 8 reizes mēnesī.

Dalībnieki īstās akupunktūras un viltus akupunktūras grupā saņēma ārstēšanu 5 dienas nedēļā 4 nedēļas, kopā 20 sesijas. Dalībnieki kontroles grupā nesaņēma akupunktūru, bet tika informēti par 20 bezmaksas akupunktūras sesijām pēc pētījuma.

Visi dalībnieki dienasgrāmatā atzīmēja migrēnas lēkmes, primārais iznākums bija migrēnas lēkmju biežuma izmaiņas, salīdzinot ar pētījuma sākumu. Sekundārie iznākumi bija migrēnas dienas, galvassāpju smaguma pakāpe, lietotie medikamenti katras 4 nedēļas 24 nedēļu laikā.

245 pacientu dati tika iekļauti analīzē. 189 pacienti bija sievietes (77,1 %). Sākotnējie rādītāji tika salīdzināti starp visām trim grupām. Vidējais migrēnas lēkmju biežums atšķīrās statistiski ticami starp grupām (p<0,001); lēkmju biežums statistiski ticami samazinājās īstās akupunktūras grupā par 3,2 (SD=2,1), viltus akupunktūras grupā par 2,1 (SD=2,5) un kontroles grupā par 1,4 (SD=2,5). Lielākā samazināšanās tika novērota īstās akupunktūras grupā, salīdzinot ar viltus akupunktūru (atšķirība bija 1,1 lēkme; 95 % TI [0,4 – 1,9]; p<0,05), samazinājums starp īstās akupunktūras grupu un kontroles grupu bija 1,8 lēkmes; 95 % TI [1,1 – 2,5]; p<0,001). Viltus akupunktūras grupa statistiski ticami neatšķīrās no kontroles grupas (atšķirība 0,7 lēkmes; 95 % TI [-0,1 – 1,4]; p>0,05).

Pētnieki secināja, ka pacientiem, kuriem ir migrēna bez auras, īsta akupunktūra var būt saistīta ar ilgtermiņa migrēnas samazināšanos, salīdzinot ar viltus akupunktūru vai kontroles grupu.  

 AVOTS: Zhao L, Chen J, Li Y, et al. The Long-term Effect of Acupuncture for Migraine Prophylaxis. JAMA Intern Med. Published online February 20, 2017.