PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Alkohols nozīmīga problēma Eiropā

Doctus
Eiropā katrs astotais nāves gadījums cilvēkiem vecumā starp 15 un 64 gadiem ir saistīts ar alkohola lietošanu. Ar alkoholu saistītās izmaksas ir 300 eiro uz vienu eiropieti gadā.

 

ALICE RAP projekts (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project) apvienoja vairāk nekā 150 zinātniekus, kuri pēta dažādus atkarības aspektus. Šī projekta ietvaros tika aplūkotas visdažādākās alkohola atkarības tēmas, sākot no biomedicīnas un neirobioloģijas, līdz ekonomiskajiem aspektiem un tirgus ietekmes, kā arī klīniskajiem un sociālajiem jautājumiem.   

ALICE RAP projekta ietvaros tika secināts, ka Eiropā ir nopietnas problēmas ar alkoholismu. Eiropas Savienības valstīs alkoholu lieto divas reizes vairāk nekā vidēji pasaulē, alkohols ir šobrīd nozīmīgākā atkarība Eiropā, gandrīz katrs 8 nāves gadījums Eiropā cilvēkiem vecumā starp 15 un 64 gadiem ir saistīts ar pārmērīgu alkohola lietošanu. 

Alkohola atkarība ir nozīmīga problēma Eiropā Alkohola atkarība ir nozīmīga problēma Eiropā
Alkohola atkarība ir nozīmīga problēma Eiropā

Alkohols ne tikai nogalina, tas arī izmaksā ļoti dārgi: ar alkoholu saistītās izmaksas ir apmēram 300 eiro gadā uz katru eiropieti, tās ir izmaksas, ko veido samazinātais darba ražīgums, veselības aprūpes izmaksas, labklājības jomas un tieslietu sistēmas izmaksas. Alkohols izraisa ne tikai atkarību, bet arī vairāk nekā 250 nopietnas veselības problēmas.

Jaunākajos pētījumos ir atklāts, ka alkohola lietotāji izdzer daudz vairāk nekā spēj to izbaudīt, vairāk nekā organisms spēj ar to cīnīties.

Tomēr uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta alkohola politika var samazināt negatīvo ietekmi no pārmērīgas alkohola lietošanas un ar to saistītās izmaksas. Nesen veikti zinātniskie pētījumi uzrādīja, ka atsevišķi alkohola ierobežošanas pasākumi var veiksmīgi palīdzēt populācijai samazināt patērētā alkohola daudzumu, kā rezultātā samazināt arī alkohola radīto kaitējumu. Ekonomiskie modeļi uzrāda arī, ka šāda politika ir izmaksu efektīva. Eiropas valstu valdībām ir nepieciešami ticami un realitāti atspoguļojoši pētījumi šajā jomā, lai izvēlētos piemērotāko alkohola ierobežošanas politiku, kas uzlabotu populācijas veselību un labklājību.   

Visefektīvākās alkohola ierobežošanas politikas ir tās, kas veicina retāku alkohola lietošanu, kā arī aizliedz alkohola reklamēšanu. Minimālā vienības cena Anglijā ir tāda, kas sniedz vislielāko lietošanas samazinājumu starp tiem, kuriem visvairāk ir nepieciešams samazināt alkohola lietošanu. Alkohola iegādāšanās ierobežojumi arī veicina alkohola lietošanas samazināšanos un uzlabo indivīdu un sabiedrības veselību un labklājību. Piemēram, samazinot alkohola veikalu skaitu, pārdošanas laiku, alkohola tilpumu tarā, var glābt dzīvības.

Nobeigumā ALICE RAP projekta ziņojums uzsver nepieciešamību aizliegt alkohola reklāmu masu mēdijos. Pētījumos ir pierādīts, ka alkohola reklāmas statistiski nozīmīgi paaugstina alkohola lietotāju skaitu.

ALICE RAP projekta ziņojumā ir uzsvērts, ka ļoti nozīmīga loma ir alkohola ierobežošanas politikai ikvienā valstī un ka ir pienācis laiks pārmaiņām, ir jāveido uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas alkohola ierobežošanas programmas, kas sniedz reālus ieguvumu indivīda un visas sabiedrības veselībai.

Vairāk par šo projektu šeit.