PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antidepresantu lietošana un hipertensija primārajā veselības aprūpē

Doctus
Ir zināms, ka daudzi antidepresanti paaugstina asinsspiedienu, bet pētījumu rezultāti par antidepresantu efektu uz hipertensijas attīstību nav viennozīmīgi.

Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai antidepresantu lietošana ir saistīta ar sekojošu hipertensijas attīstību.

Tika veikts retrospektīvs kohorta pētījuma, izmantojot elektroniskos veselības ierakstus par 6224 pacientiem, kuriem bija ģimenes ārsta apmeklējumi 2008.-2015.gadā. Recepšu datu bāzē tika iegūta informācija par izrakstītajiem antidepresantiem un no slimību vēsturēm ieguva informāciju par diagnosticētu hipertensiju. Antidepresantu ekspozīcija tika iedalīta trīs grupās: antidepresanti, kas paaugstina asinsspiedienu, antidepresanti, kas nepaaugstina asinsspiedienu un netiek lietoti antidepresanti. Tika rēķināts nesamērotais un samērotais Koks proporcionālo draudu modelis, lai novērtētu saistību starp antidepresantu lietošanu un hipertensijas attīstību.

Nesamērotais modelis uzrādīja, ka antidepresantu, kuri paaugstina asinsspiedienu, lietošana ir saistīta ar hipertensijas attīstību, salīdzinot ar antidepresantu nelietošanu (HR=1,3; 95 % TI [1,08 – 1,57]). Samērojot pēc jaucējfaktoriem, šī saistība vairs nebija statistiski ticama (HR=1,2; 95 % TI [0,97 – 1,49]).  

Pētnieki secina, ka biežāk lietotie antidepresanti nav saistīti ar hipertensijas attīstību, ja tiek kontrolēti citi faktori, kas ir saistīti ar antidepresantu lietošanu un hipertensiju. Nepieciešami papildus pētījumi par iespējamajām devām un lietošanas ilguma efektu uz hipertensijas attīstību.

AVOTS: Breeden M, Brieler J, Salas J, et al. Antidepressants and Incident Hypertension in Primary Care Patients. J Am Board Fam Med. 2018;31(1):22-28.