PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apstiprināta saistība starp gripu un akūtu miokarda infarktu

Doctus
Pirmo septiņu dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta gripas gadījuma seškārtīgi palielinās iespējamība, ka attīstīsies akūts miokarda infarkts, secināts pētījumā.

Akūtu miokarda infarktu var ierosināt akūta respiratora infekcija. Iepriekš veiktos pētījumos jau pierādīts, ka pastāv saistība starp gripu un akūtu miokarda infarktu, tomēr šajos pētījumos netika veikti specifiski gripas mērījumi vai pētījumos bija konstatētas nopietnas novirzes. Šajā pētījumā novērtēja saistību starp laboratoriski apstiprinātu gripu un akūtu miokarda infarktu.

Pētījumā kā „riska intervāls” tika definētas pirmās 7 dienas pēc gripas laboratoriskas apstiprināšanas un „kontroles intervāls” – viens gads pirms un viens gads pēc riska intervāla.

Tika identificētias 364 akūta miokarda infarkta hospitalizācijas vienu gadu pirms un vienu gadu pēc laboratoriski apstiprinātas gripas. No tām 20 (20 hospitalizācijas nedēļā) tika konstatētas riska intervālā un 344 (3,3 hospitalizācijas nedēļā) tika konstatētas kontroles intervālā. Incidences attiecība akūta miokarda infarktam riska intervālā pret kontroles intervālu bija 6,05 (95 % TI [3,86 – 9,5]). Pēc septītās dienas netika konstatēts miokarda infarkta incidences pieaugums. Incidences attiecība akūtam miokarda infarktam 7 dienu laikā pēc B gripas, A gripas, respiratori sincitālā vīrusa un citiem vīrusiem bija attiecīgi 10,11 (95 % TI [4,37 – 23,38]), 5,17 (95 % TI [3,02 – 8,84]), 3,51 (95 % TI [1,11 – 11,12]) un 2,77 (95 % TI [1,23 – 6,24]).

Pētnieki secināja, ka pastāv statistiski ticama saistība starp respiratorām infekcijām, īpaši gripu, un akūtu miokarda infarktu.  

AVOTS: Kwong JC, Schwartz KL, Campitelli MA, et al. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. New England Journal of Medicine, 2018.