PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aptaukošanās var būt depresijas cēlonis

Doctus
Jaunā pētījumā iegūti līdz šim pārliecinošākie pierādījumi tam, ka aptaukošanās izraisa depresiju, pat tad ja nav citu veselības problēmu.

Depresija biežāk ir sastopama cilvēkiem ar aptaukošanos nekā cilvēkiem ar normālu svaru, bet cēloniskā saistība starp aptaukošanos un depresiju līdz šim bija neskaidra. Tika veikts Mendeliana nejaušināta iedalījuma pētījums, izmantojot 48 791 pacienta ar depresiju un 291 995 kontroles indivīdu datus, lai novērtētu kauzālo efektu starp augstu ķermeņa masas indeksi (ĶMI) un depresiju.

Augstāks ĶMI bija cieši saistīts ar augstākām depresijas attīstības izredzēm, īpaši sievietēm. Izmantojot 73 variantu ĶMI ģenētiskā riska skalu, ģenētiski determinēta viena standartnovirze (1 SD) augstākam ĶMI (4,9 kg/m2) bija saistīta ar augstākām depresijas attīstības izredzēm visiem indivīdiem (OR=1,18; 95 % TI [1,09 - ,28]; p<0,05) un tikai sievietēm (OR=1,24; 95 % TI [1,11 – 1,39]; p<0,05). Meta-analīze ar 45 591 depresijas gadījumu un 97 647 kontroles gadījumu pastiprināja statistisko ticamību šai kauzālajai saistībai starp aptaukošanos un depresiju visiem indivīdiem.

Pētnieki secina, ka augstam ĶMI ar un bez vielmaiņas saslimšanām ir kauzāla loma depresijas attīstībā.

 

AVOTS: Tyrrell J, Mulugeta A, Wood AR, et al.Using genetics to understand the causal influence of higher BMI on depression. International Journal of Epidemiology, 2018