PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ar darbu saistīts stress ir saistīts ar paaugstinātu perifēro artēriju slimību risku

Doctus
Cilvēkiem, kuri ziņo par ar darbu saistītu stresu ir lielāks risks tikt hospitalizētiem perifēro artēriju slimību dēļ, salīdzinot ar tiem, kuriem nav stresa darbā. Ar darbu saistītais stress jeb spriedze darbā attiecas uz psiholoģisko un sociālo stresu darbā, bieži vien augstu gaidu apvienojumā ar zemāku personīgās kontroles līmeni dēļ.

Spriedze darbā ir saistīta ar daudzām aterosklerotiskām slimībām, taču tā loma perifēro artēriju slimībā (PAD) nav skaidra. Pētījumā izpētīja darba spriedzes saistību ar PAD, izmantojot individuālā līmeņa datus no 11 perspektīviem kohortas pētījumiem no Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Apvienotās Karalistes.

Pētījuma sākumā (1985. – 2008.) dalībnieki ziņoja par spriedzes līmeni darbā. Informācija par PAD tika iegūta no valstu stacionāro datubāžu datiem. Pētījumā izmantoja Cox regresijas metodi, lai pārbaudītu darba spriedzes saistību ar PAD. No 139 132 pētījuma dalībniekiem, kuriem iepriekš nebija diagnosticēts PAD, 32 489 (23,4%) ziņoja par spriedzi darbā. 1 718 132 riska gadu gadu laikā (vidējais novērošanas laiks bija 12,8 gadi) 667 indivīdiem slimnīcā tika konstatēts PAD (3,88 uz 10 000 personas gadiem). Spriedze darba  bija saistīta ar 1,41 reizes (95% TI, 1,11–1,80) paaugstinātu vidējo hospitalizācijas risku ar PAD. Pētījumam raksturīgie aprēķini bija mēreni neviendabīgi (τ2 = 0,0427, I2: 26,9%). Neskatoties uz to lieluma atšķirībām, aprēķini bija konsekventi abiem dzimumiem gan pēc sociālekonomiskajā, gan pēc smēķēšanas statusa. Papildu korekcija pēc cukura diabēta statusa neizmainīja novēroto saistību.

Pētnieki secināja, ka spriedze darbā ir saistīta ar nelielu, bet konstanti paaugstinātu perifēro artēriju slimību risku.

 

AVOTS:Heikkilä K, Pentti J, Madsen IEH, et al. Job Strain as a Risk Factor for Peripheral Artery Disease: A Multi‐Cohort Study. Journal of the American Heart Association, 2020