PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Arī agrīnas aknu slimību formas saistītas ar sirds veselību

Doctus
Arī agrīnas aknu slimību formas saistītas ar sirds veselību
Freepik.com
Gandrīz 86 % pacientu ar FIB-4 rādītājiem, kas norāda uz aknu fibrozi, sirds magnētiskajā rezonansē atklāj novirzes.

Aknu slimības ir saistītas ar kardiovaskulāriem notikumiem, bet, ņemot vērā kopīgos riska faktorus, neatkarīga saistība starp aknu un sirds un asinsvadu slimībām joprojām nav skaidra.

Šis bija retrospektīvs pētījums, kurā iekļāva pacientus, kuriem veikta sirds magnētiskā rezonanse (MRI) un noteikti aknu fibrozes seroloģisko marķieri, FIB-4 punktu skaitu, viena gada laikā pēc klīniskās attēlveidošanas. Tika novērtēta saistība starp FIB-4 rādītājiem, kas sagrupēti, pamatojoties uz literatūrā pieejamajiem datiem: zems (< 1,3), vidēji (1,3–3,25) un augsts (> 3,25), un novirzes, kas atklātas ar visaptverošu MRI, kas sagrupētas 4 grupās: sirds struktūra (beigu diastoliskie tilpumi, priekškambaru izmēri, sieniņu biezums); sirds funkcija (izsviedes frakcijas, sieniņas kustības anomālijas, sirds izsviedes tilpums); asinsvadu struktūra (augšupejošās aortas un plaušu artēriju izmēri) un sirds sastāvs (vēlīnā gadolīnija pastiprināšanās, T1 un T2 laiki). Tika izmantota Poissona regresiju, lai pārbaudītu saistību starp tradicionāli definēto FIB-4 kategoriju (zema <1,3, mērena 1,3–3,25 un augsta > 3,25) un jebkuru MRI novirzi, vienlaikus samērojot rezultātus pēc demogrāfiskiem un tradicionālajiem kardiovaskulārajiem riska faktoriem.

No 1668 pētītajiem pacientiem (vidējais vecums: 55,971 ± 7,28, 901 [54 %] vīrieši) 85,9 % bija ≥1 sirds anomālija ar pieaugošu izplatību no zemas (82,0 %) līdz vidēji (88,8 %) līdz augstai (92,3 %) atkarībā no FIB-4 kategorijas. Daudzfaktoru analīzes pierādīja, ka jebkura sirdsdarbības traucējumu klātbūtne ir būtiski saistīta ar augsta diapazona FIB-4 (izplatības koeficients 1,07, 95 % TI [1,01 – 1,13); jo īpaši, funkcionālu sirds anomāliju klātbūtne bija saistīta ar augstu FIB-4 punktu skaitu (1, 41, 95 % TI [1, 21 – 1, 65]) un jebkādas asinsvadu anomālijas ar mērenu FIB-4 punktu skaitu (1, 22, 95 % TI [1, 01 – 1, 47]).

Paaugstināts FIB-4 bija saistīts ar sirds funkcionālām un asinsvadu anomālijām pat pēc kopīgu riska faktoru samērošanas. Šie MRI atklājumi liecina, ka sirds un asinsvadu anomālijas pastāv subklīniskas aknu fibrozes klātbūtnē neatkarīgi no kopīgiem riska faktoriem, uzsverot nepieciešamību veikt turpmākus sirds-aknu pētījumus.

AVOTS: Kwan AC, Sun N, Driver M, et al. Cardiovascular and hepatic disease associations by magnetic resonance imaging: A retrospective cohort study. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2022; 9