PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Asociācija starp priekšlaicīgu menopauzi un incidentu plaušu hipertensiju: kohortas pētījums

Doctus
Asociācija starp priekšlaicīgu menopauzi un incidentu plaušu hipertensiju: kohortas pētījums
Pixabay.com
Dažādas plaušu hipertensijas (PH) formas sievietes skar disproporcionāli. Gan dzīvnieku, gan cilvēku pētījumos secina, ka estradiolam piemīt jaukti efekti uz plaušu asinsvadiem. Līdz šim nav noskaidrots, vai priekšlaicīga menopauze varētu būt riska faktors plaušu hipertensijas attīstībai.

Tika veikts kohortas pētījums, kur tika iekļauti dati par sievietēm no Apvienotās Karalistes, vecumā no 40–69 gadiem, kuras bija sasniegušas menopauzi un kuru dati par reproduktīvo veselību bija pilnīgi un pieejami. Priekšlaicīga menopauze tika definēta kā menopauzes iestāšanās pirms 40 gadu vecuma. Sievietes menopauzē bez priekšlaicīgas menopauzes sākšanās bija kontroles grupā. Primārais pētījuma iznākums – incidenta PH.

Pētījuma dalībniecēm tika sekots līdzi vidēji 11,1 gadu. Pa šo laiku primārais iznākums tika konstatēts 38 sievietēm (0,73 %) ar priekšlaicīgu menopauzi un 4009 (0,31 %) bez priekšlaicīgas menopauzes. Pēc tādu faktoru pielāgošanas kā vecums, rase, smēķēšanas anamnēze, ĶMI, sistoliskais asinsspiediens, antihipertensīvo medikamentu lietošana, CRO, prevalējošs 2.tipa CD, obstruktīva miega apnoja, sirds mazspēja, mitrāla regurgitācija, aortas stenoze, vēnu trombembolija, forsētās vitālās kapacitātes (FVC) rādītājs, forsētās izelpas ātrums 1 sekundē pret FCV attiecība, HAT lietošana, histerektomijas statuss, priekšlaicīga menopauze jebkurā gadījumā saglabājās kā neatkarīgs riska faktors PH attīstībai (riska attiecība 2,13, 95 % TI 1,31–3,23, p<0,001).

Analizējot potenciālo menpauzes vecuma slieksni, PH risks progresīvi pieauga līdz ar jaunāku menopauzes vecumu (Ptrend <0,001), ar 4,8 reizes lielāku risku sievietēm ar sākušos menopauzi pirms 30 gadu vecuma (95 % TI 1,82–12,74, p = 0,002). Hormonaizstājterapijas lietošana neietekmēja PH un priekšlaicīgas menopauzes saistību.

Pētnieki secina, ka priekšlaicīga menopauze var būt neatkarīgs riska faktors plaušu hipertensijas attīstībai sievietēm. Nepieciešams turpināt pētījums, lai izvērtētu dzimumhormonu lomu PH attīstībā un identificētu potenciālās terapijas iespējas.

Avots: Honigberg MC, Patel AP, Lahm T, Wood MJ, Ho JE, Kohli P, et al. (2021) Association of premature menopause with incident pulmonary hypertension: A cohort study. PLoS ONE 16(3): e0247398. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247398