PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Depresija jāatzīst par kardiovaskulāro slimību riska faktoru

Doctus
Lai gan perspektīvo pētījumos, sistemātiskos apskatos un meta-analīzēs ir pierādīta saistība starp depresiju un paaugstinātu saslimstību un mirstību no dažādām sirds slimībām, līdz šim depresija nebija atzīts kā nozīmīgs riska faktors sliktākai prognozei pacientiem ar akūtu koronāro sindromu.

Tika veikts pieejamo pierādījumu izvērtējums, lai izanalizētu, vai depresija ir jāiekļauj starp nozīmīgiem riska faktoriem pacientiem ar akūtu koronāru sindromu.

Pētnieku grupas dalībniekus apstiprināja Amerikas Sirds asociācija. Sistemātiskā literatūras pārskatā iekļāva depresiju un nelabvēlīgos iznākumus (visu cēloņu mirstību, nāvi saistītu ar sirds asinsvadu sistēmu un salikto rezultātu no mirstības un ne fatāliem notikumiem) pēc akūta koronārā sindroma. Pētnieki novērtēja publicēto pētījumu spēku, konsekvenci, neatkarību un vispārināšanu. Kopumā 53 individuāli pētījumi (32 meklēja saistību starp depresiju un visu cēloņu mirstību, 12 - starp depresiju un nāvi saistītu ar sirds un asinsvadu sistēmu, 22 pētījumos bija apvienotie iznākumi (nāve un ne fatāli notikumi)) un 4 meta- analīzes atbilda iekļaušanas kritērijiem. Starp pētījumiem bija neviendabīgums attiecībā uz demogrāfisko sastāvu, pētījuma paraugiem, definīcijām un depresijas mērījumiem, novērojuma ilgumu un ietekmējošiem faktoriem. Neskatoties uz ierobežojumiem atsevišķos pētījumos, pētnieki secināja, ka pastāv konsekventa saistība starp depresiju un nelabvēlīgu iznākumu.

Izveidotā pētnieku grupa secināja, ka esošie pierādījumi ir pietiekami, lai Amerikas Sirds asociācija iekļautu depresiju starp riska faktoriem, kuri ir jānovērtē pacientiem ar akūtu koronāro sindromu un kuri var ietekmēt slimības iznākumu.

Pirmavots: Lichtman JH, Froelicher ES, Blumenthal JA, et al. Depression as a Risk Factor for Poor Prognosis Among Patients With Acute Coronary Syndrome: Systematic Review and Recommendations. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. published online February 24, 2014.